Jäsenemme aakkosjärjestyksessä.

 

 

 

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu 

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu tekniikan tutkimuksen ja opetuksen huippuyliopisto. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun vesitekniikan tutkimusryhmä toimii neljällä vesisektorin osa-alueella: vesitalous, vesirakennus ja vesihuoltotekniikka, globaalit vesikysymykset, jotka liittyvät kehitysmaiden kestävään kehitykseen.

Aeromon

Aeromon Oy tarjoaa markkinoiden johtavia ratkaisuja ja palveluita ilmateitse leviävien päästöjen mittaamiseen ja raportointiin. Mittaamme pienhiukkasia, kaasumaisia yhdisteitä ja melua validoiduilla menetelmillä. Mittausdatamme voidaan yhdistää paikallisiin säätietoihin kolmiulotteisten päästö- ja leviämismallien tuottamiseksi. Hyödynnämme kaupallisesti saatavilla olevia miehittämättömiä ilma-aluksia ja kustannustehokasta sensoriteknologiaa yhdessä avointen datalähteiden kanssa. Mittausteknologiamme soveltuu myös kiinteisiin asennuksiin ja integroitavaksi teollisuuden prosessien jatkuvaan valvontaan. Tulokset raportoidaan Aeromon Cloud Service (ACS) -pilvipalvelussa, jota varten kehittämämme algoritmit tuottavat luotettavia ja reaaliaikaisia tuloksia ja niiden visualisointeja. Aeromon tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun ja elinikäisen tuen laitteilleen ja ohjelmistoilleen, joka sisältää sertifioidut testikaasut, varaosat, koulutuksen ja etätuen.

A-lab Oy

 a-Lab Oy on mittaus- ja tiedonkeruuteknologiaan sekä langattomiin anturijärjestelmiin erikoistunut yritys. Mittausjärjestelmiä toimitetaan eri kohteisiin (luonnonvesien ympäristömittaukset, takousvesijärjestelmien mittaukset), sekä määrä- että laatu- (virtaus-, paine-, jne. mittaukset). Luonnonvesissä myös meteorologiset asiat – myös sääsasemia. Tietopalevelut/internet: tiedon siirto. Koko vertikaalinen ketju: antureista virtuaalivalvomoon jossa tieto. Langaton, automaattinen mittaus/tiedonvälitys. Webbiselaimella voi katsoa – internettelemetria (internet plus etämittaus), mistä tahansa maailmassa.

Alleco

Alleco logo

Alleco on vuonna 1989 perustettu meribiologisin ja limnologisiin tutkimus- ja valistustöihin perehtynyt konsulttitoimisto. Toimialaamme kuuluvat tutkimukset, vedenalaiset luontokartoitukset, vedenalaisen luonnon hoito- ja käyttösuunnitelmat, ympäristövaikutusten arviointi, tutkimussukeltajien koulutus, luontonäyttelyt ja multimedia, rakennettujen rantojen luonnollistaminen, ympäristöjärjestelmät, viistokaikuluotaukset ja syvyyskartoitukset.

Alshain Oy

Alshain on mittalaitteisiin ja mittatekniikkaan erikoistunut pienyritys. Olemme myös aloittaneet toimittamaan ympäristön ja erityisesti veden tarkkailuun suunniteltuja tuotteita. Alshainin kaikki tuotteet tehdään alusta loppuun Suomessa, ja näin tulee olemaan myös aina jatkossa. Haluamme toiminnallamme tukea kotimaista tutkimusta, työllisyyttä sekä teknologian kehitystä. Tavoitteenamme on kasvaa ympäristöjärjestelmien kansainväliseksi huippuosaajaksi sekä luoda tavallisille kansalaisille mahdollisuuden osallistua veden tutkimiseen.

Anthurium Ltd

an

Yhdessä Anthuriumin kanssa tulet onnistumaan vesi- ja ympäristöalan sektorilla. Palvelumme kattavat hankekehitystä, konsultointia ja projektien suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tarvitsetpa hienostunutta tai soveltuvaa teknologiaa, myynnin tai asiakaspalvelun kehitystä, olitpa haja-asutusalueella tai kaupungissa, hallinnoitpa mikrolainoja tai korkotukiluottoja, löydät luotettavan tiimitoverin Anthuriumista. Visiomme on toimia ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi.

 Aprotech Oy

logo

Laaja valikoima teknologioita, tuotteita ja palveluita, joiden avulla neste voidaan erotella kiinto-aineesta sekä mekaanisesti että termisesti. Ratkaisut soveltuvat sekä yhdyskunta että teollisuus sovelluksiin. Tarjoamme kokonaisratkaisuja lietteen saostukseen, vedenpoistoon ja kuivaukseen yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa sisältäen lietteen analysointipalvelut sekä asennus-, automaatio- ja prosessikartoitukset.

Aqua Advisor

Aqua Advisor Oy suunnittelee ja toteuttaa projekteja, joissa tarvitaan eri tyyppisiä pumppaamoja, paineenkorotusasemia ja säiliöitä. Meillä on laaja referenssilista Suomessa ja Venäjällä ja kymmenen vuoden kokemus.

Aquamec Oy (Watermaster)

Capture7

 Monitoimikoneet mataliin vesiin.

Aquaminerals Finland Oy 

Capture8

Raskasmetalli- ja metalloidisorbentit teollisuuden ja kotitalouksien jätevesien käsittelyyn.

Aquazone Oy

aquazone_72dpi_rgb1712

Jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisut.

Arbonaut Oy

Capture9

Arbonaut kehittää maailman johtavia paikkatietoratkaisuja metsien, luonnonvarojen ja maaston kartoitukseen. Laserkeilausteknologiaan perustuva tiedonkeruu ja analysointi on yrityksen vahvuus. Arbonaut on vakuuttanut maailman suurimpia metsäalan yrityksiä siitä, että palvelumme auttavat heitä kustannustehokkasti optimoimaan metsävarojen käyttöä.

Artasfin

ArtasFin Oy edustaa emoyhtiönsä Artaksen ja sen yhteistyökumppaneiden ympäristöteknologiaa ja osaamista. Prosessien suunnittelussa otamme huomioon Pohjoismaiden erityisolosuhteet ja vaatimukset ympäristöteknologialle. Kylmä ilmasto ja tiukat puhdistusvaatimukset ovat haasteellisia erityisesti biologisille puhdistusprosesseille.

Vuosien mittaan prosessivalikoima on laajentunut kattamaan erilaiset veden- ja jätevedenpuhdistuksen tarpeet perinteisistä prosesseista käänteisosmoosiin ja ultrapuhtaan veden tuottamiseen. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös rikinpoistolaitokset ja savukaasujen puhdistus. Lisäksi Tarjoamme ratkaisuja bioenergian tuotantoon orgaanisesta jätteestä.

Bauer Watertechnology Oy 

bauer_logo

Bauer Watertechnology Oy on erikoistunut kemikaalittoman vedenkäsittelyyn. Bauer-vedenkäsittelylaitteet suojaavat putkistoa sisäpuoliselta korroosiolta, mahdollistavat merkittävän energiansäästön ja pidentävät vesikalusteiden sekä vettä käyttävien koneiden käyttöikää – ilman kemikaaleja. Bauer-vedenkäsittelyllä voidaan minimoida kalkki- ja ruostekerrostumien muodostuminen, poistaa vanhat kerrostumat, parantaa kupari- ja sinkittyjen putkistojen korroosionkestävyyttä, sekä ehkäistä veden ruosteiseksi värjäytymistä. Bauer pitää puhtaina myös muoviputkistot. Bauer-vedenkäsittelylaitteita käytetään tuhansissa suomalaisissa kiinteistöissä. Bauer suojaa käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä kaikkialla missä vettä käytetään.
Biwatech Oy Biwatech Oy on perustettu vuonna 2013 kehittämään ja auttamaan asiakkaitaan kehittämään ja käyttämään innovatiivisia ympäristömalleja ja ohjelmistoja vesitalouden eri aloilla. Biwatech kehittää ja soveltaa simulointia, optimointia, paikkatietojärjestelmiä, vapaita avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tiedon käsittelyssä, analyysissa ja visualisoinnissa. Biwatech haluaa auttaa asiakkaitaan hyödyntämään uutta ja avointa tietämystä ja tietoa.

Bluet Oy Ltd

bukert

Bluet Oy Ltd on suomalainen yritys, jonka liiketoiminta-ajatuksena on kelluvien ratkaisujen hankekehitys, myynti, suunnittelu ja toteutus. Tarjoamme kattavaa suunnittelu- ja konsultointipalveluita rannikkoalueiden kaupalliseen hyödyntämiseen maailmanlaajuisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä maailman parhaiden urakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja suunnittelijoiden kanssa, ja kohdemaassa etsimme parhaat paikalliset osaajat projektiisi. Ota kaikki irti ranta-alueiden tarjoamista mahdollisuuksista, lisää liiketoimintasi vetovoimaa ja hyödy kasvavasta kiinnostuksesta. Korkeatasoiset ratkaisumme ovat skaalautuvia ja ne räätälöidään vastaamaan toimintasi tarpeita.

Business Finland

Maailmanlaajuisesti toimiva organisaatio, joka rakentaa suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Business Finland (entinen Finpro) verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti: yli 370 asiantuntijaa, jotka työskentelevät 66 toimipisteessä lähes 50 eri maassa.

Centre for Measurement and Information Systems CEMIS

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT:n ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. Toimintamme pääkohdealueina ovat mittaus- ja testausratkaisut cleantech-sektorille ja liikunnan, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon tarpeisiin, sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen kansainvälisille markkinoille.

Clewer Oy

Clewer toimittaa ympäristöystävällisiä jätevedenpuhdistuslaitteistoja teollisuus- ja yhdyskuntakäyttöön ympäri maailman. Pääteknologia on ympäri maailman patentoitua suomalaista innovaatiota (RBBR-teknologia), joka puhdistaa jätevesiä tehokkaammin biologisesti kuin perinteiset järjestelmät. Yhtiöllä on lukuisia patentteja itsepuhdistuvista optisista sensoreista bakteerien hyötykäyttöön. Jätevedet puhdistetaan siellä missä ne syntyvät ja ne voidaan kierrättää.

Doranova

Doranova Oy on uusiutuvan energian ratkaisujen, sekä maaperän ja pohjaveden kunnostuksen edelläkävijä. Maaperien kunnostuksia Doranova on suorittanut jo yli 20 vuoden ajan itse kehittämillään in situ -menetelmillä, jotka eivät vaadi massojen vaihtoa, eivätkä häiritse kunnostettavan kohteen muuta käyttöä.  Uusiutuvan energian liiketoiminta on keskittynyt kaatopaikka- ja biokaasulaitosten projektitoimituksiin, joita tehdään Suomen ja Baltian lisäksi Aasiassa ja Afrikassa. Lisäksi yhtiöllä on molemmilla toimialoilla vahvaa T&K-toimintaa.

EcoFiSo Oy

EcoFiSo Oy tarjoaa kustannus- ja tilaa säästäviä ratkaisuja liittyen mm. juomaveden puhdistukseen, suolanpoistoon, teollisuuden jätevesien puhdistukseen, öljyisiin vesiin, ruoka- ja juomateollisuuteen, auttaen samalla säästämään vesi- ja luontovaroja. Valmistamme korkean teknologian keraamiset kalvosuodattimet mikro- ja ultrasuodatukseen.

Econet Oy

Capture13


 

Econet Oy on vesi- ja ympäristötekniikan insinööri- ja suunnittelutoimisto, joka on erikoistunut kunnallisten ja teollisuuden vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden, jätteiden biologisten käsittelymenetelmien sekä biokaasun käsittelyn suunnitteluun, projektijohtamiseen ja urakointiin. Econet Oy:llä yrityksenä ja sen henkilöstöllä asiantuntijoina on laaja-alaista kokemusta vesihuollon toteutushankkeista KVR-periaatteella, laitosten suunnittelusta, kilpailuttamisesta, hankinnoista, sopimuskäytännöstä, urakka- ja työmaaneuvotteluista sekä laitosten käytöstä ja käynnistämisestä.

EHP Environment Oy

EHP Environment Oy on ympäristömittauksiin erikoistunut korkean teknologian yritys, joka tarjoaa erilaisiin veden, sään ja maaperän mittaushaasteisiin kokonaisratkaisuja ja kokonaisjärjestelmiä sekä myös yksittäisiä mittauslaitteita. Yritys on kehittänyt ympärivuotiseen, ulko-olosuhteissa tapahtuvaan mittaamiseen langattoman, pienikokoisen ja siirrettävän mittausjärjestelmän, joka on ajasta ja paikasta täysin riippumaton. Erityisosaamistamme on veden laadun, veden virtaaman ja pinnankorkeuden mittaaminen haastavissa kohteissa. Palvelemme toimijoita, joilla on tarvetta mitata ”taivasalla” ulko-olosuhteissa erilaisia ympäristöseurantaan tai prosessiseurantaan liittyviä parametrejä ja tyypillisiä kohteita ovat kaivosteollisuuskohteet, jätehuoltosektori, turvetuotantosektori, infrastruktuurin rakentamishankkeet, maa- ja metsätaloussektori, vesilaitokset ja tutkimussektori sekä myös viranomaistarkkailut niin meri-, joki- kuin järvikohteissa.

Ekolet Oy

Ekolet Oy on suunnitellut ja valmistanut kompostikäymälöitä vuodesta 1991. Malleja löytyy sekä sisä- ja ulko-, että kesä- ja ympärivuotiseen käyttöön. Ekolet on kehittänyt myös ”Happy-Loo” kompostikäymälämallin, joka soveltuu erityisen hyvin kehitysmaa ja nousevien markkina-alueiden olosuhteisiin sekä ulko-, että sisäkäymäläksi.

Ekomuovi Oy

Capture14

Ekomuovi Oy on erikoistunut kesto- ja erikoismuoveista tehtävien tuotteiden ja kokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen, tuotantoprosesseihin ja niiden kunnossapitokorjauksiin sekä varaosahuoltoon. Tuotteitamme ovat muun muassa erilaiset altaat ja säiliöt, prosessilaitteistot ja -putkistot, pinnoitukset sekä erilaiset ilmanpuhdistuslaitteistot ja teollisuuden poistoilmastoinnit. Palveluumme kuuluvat asennukset ja kunnossapito. Valmistamiamme tuotteita käytetään esimerkiksi puhtaanveden- ja jätevedenkäsittelylaitoksissa, pintakäsittelylaitoksissa, kemianteollisuudessa sekä laboratorio- ja prototyyppikäytössä.

Emergence Oy

Emergence Oy:n innovatiivisen ”Taival”-paikannus-IoT-Hub-palvelun avulla voidaan seurata ja monitoroida täysin huoltovapaasti erilaisia liikkuvia kohteita sekä kerätä tietoa seurattavista kohteista ja laitteista jopa 10 v. lataamatta tai vaihtamatta akkua. Taival-laitteeseen voi liittää ulkopuolisia langattomia sensoreita, lämpötilan, paineen jne. mittaamiseen. Esimerkkejä palvelun sovellusalueista: A) Koneiden ja laitteiden käytön- ja kunnonvalvonta, B) Älykkäät meriviitat ja C) Siirtolavojen ja konttien seuranta.

Envor Protech

Envor Protech Oy on Suomen johtava biokaasuteknologian asiantuntija. Olemme toimineet cleantech-alalla ympäristö- ja kierrätysliiketoiminnan parissa yli 20 vuoden ajan, ja tänä aikana olemme toteuttaneet useita biokaasulaitos­projekteja maailmanlaajuisesti.

Faintend Oy

 

Faintend keskittyy kansainvälisesti patentoituun Fain-teknologiaan, jota käytetään pinta-aktiivisen tai pintajännitystä alentavan aineseoksen valmistuksessa.

FCG International Oy

logo8

FCG:n palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren. Palvelumme kattavat vesihuollon eritasoiset suunnitelmat, toteutuksen asiantuntijatehtävät sekä erilaiset vesihuoltoon liittyvät tutkimukset, selvitykset ja mallinnukset.

Fenno Water Oy

tunnus

Fenno Water Oy valmistaa ja myy veden- ja jätevedenpuhdistuslaitteita sekä teollisiin että kunnallisiin laitoksiin. Tarjoamme myös suunnittelupalvelua.

Ferroplan Oy

Logo7

Ferroplan Oy on Suomen johtava kappale- ja massatavaran käsittelyyn kuljetinratkaisuja suunnitteleva ja valmistava yritys. Ferroplan on lisäksi erikoistunut vedenkäsittelyjärjestelmiin, jotka on suunnattu sekä yhdyskunnan että teollisten vesien käsittelyyn. Ferroplanin tuotteet tunnetaan suorituskykyisinä, luotettavina ja käyttöturvallisina. Yritys tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä toimituskokonaisuuksia.

Flootech 

flootech

Flootech on maailmanlaajuisesti yksi johtavista vedenkäsittelylaitteiden ja laitosten toimittajista teollisuuteen ja kunnallisiin vedenkäsittelyhankkeisiin.

Flowrox

Flowrox (ent. Larox Flowsys) valmistaa vuosikymmenien kokemuksella venttiilejä ja pumppuja teollisuuteen. Keskitymme kuluttaviin, syövyttäviin ja muihin vaativiin sulku-, säätö- ja pumppaussovelluksiin erityisesti kaivos- ja mineraaliteollisuudessa sekä energia- ja ympäristöteollisuuden kohteissa. Vuonna 1997 Flowrox Oy:stä tuli maailman ensimmäinen letkuventtiilivalmistaja, jolle myönnettiin ISO 9001:2000 -laatusertifikaatti.Tuotevalikoimaan kuuluu letku-, levyluisti- ja pyörivät kiilaluistiventtiilit sekä letku- ja epäkeskoruuvipumput sekä niiden huolto.

Framco Chemicals

 

Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta

Gaia Group Oy

Gaia.logo_

Gaialla on toimistot Suomessa (Helsinki, Kouvola, Turku), Sveitsissä (Geneve) ja Kiinassa (Chengdu).  Gaia Consulting Oy tarjoaa Gaian kestävän kehityksen ratkaisuja yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille Suomessa ja ulkomailla.

Geologian tutkimuskeskus (GTK)

gtk

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. GTK toimii kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa.
Goodwell InfraDev Oy

goodwell-infradev-web-logo-iso

Goodwellin tuotevalikoimasta löytyy ratkaisut käytännössä kaikkiin jätevesikysymyksiin. Goodwellista saa apua olipa kyse yksittäisen vanhan jätevesikaivon saneerauksesta tai usean sadan kiinteistön kyläjärjestelmän rakentamisesta. Goodwell on suomalainen jätevesijärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut yritys.

Helsingin yliopisto

Kuvahaun tulos haulle hy logo

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja vanhin yliopisto. Helsingin yliopisto painottaa kansainvälisiä standardeja vastaavaa tasokasta opetusta ja tutkimusta.

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) on noin 7 000 opiskelijan monialainen korkeakoulu. Suomen ammattikorkeakouluista HAMK:ssa on kaikkein laajin luonnonvarakoulutus. Vesi näyttelee merkittävää roolia kaikessa perustuotannossa ja jalostuksessa, joten HAMK:ssa on runsaasti myös vesisektorin osaamista.

Keväällä 2016 HAMK toteutti yhdessä Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa vesihuoltoverkostojen saneerauksiin liittyneen verkko-opetuksen, josta saatujen kokemusten perusteella verkko-opetusta on tarkoitus kehittää myös osaamisen vientiä silmällä pitäen. Vuosina 2016 – 2018 toteutetaan vesihuollon energiatehokkuutta ja ravinnekiertoja tarkasteleva KEHÄ-nimeä kantava projekti (www.hamk.fi/keha) yhdessä neljän partneriorganisaation kanssa.

Ilmatieteen laitos (IL)

Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja. Laitoksen palvelut pohjautuvat vahvaan ilmakehä- ja meriaiheiseen tutkimukseen ja korkealaatuisiin havaintoihin. Ympärivuorokautinen toiminta tukee viranomaisten, yritysten ja kansalaisten toimintaa myös silloin, kun sää, meri ja luonto tuovat eteen erityishaasteita.

IndMeas Ab Oy

 Varmennettu mittausdata teollisuudelle

Itä-Suomen yliopisto

UEF

Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi vuoden 2010 alussa. Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Uudessa yliopistossa on noin 14 000 opiskelijaa ja siellä työskentelee lähes 3000 henkilöä. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

IWT Suomi

IWT Suomi Oy:n tavoitteena toimittaa parasta mahdollista teknistä vettä, ilman kemikaaleja niin teollisuudelle kuin kotitalouksiin.
International Trade Alliances (ITA)

Uusiutuvan energian konsultointipalvelut. ITA:lla on erityisesti kokemusta aurinko- ja tuulivoimaratkaisuista kehittyvissä maissa.

 

J P Pavas Oy

J P Pavas Oy:n ydintoimialaa on mikrobien aiheuttamien ongelmien ratkaisu. Toiminta on aiemmin keskittynyt paperiteollisuuteen ja sen vesikierroissa ilmeneviin ongelmiin, mutta viime vuosina yritys on suunnannut mielenkiintoa myös muiden alojen mikrobiongelmiin.

Kari-Finn Oy

logo6

Kari-Finn Oy valmistaa korkealaatuisia pintakytkimiä niin puhdas- kuin jätevesisovelluksiin.

Kauko International Oy

kaukointl

Päätoiminta-alueita ovat Paperi ja Sellu, Energia ja Prosessit sekä Terveysteknologia ja nk. Cleantech johon vesi olennaisena osana kuuluu.

Kemira Oyj

kemira

Kemira tuottaa ja markkinoi kemikaaleja ja sovellutuksia teollisuuden ja kunnallisten vesilaitosten raakaveden, jäteveden ja prosessiveden käsittelyyn. Suurimmat sovellusalueet ovat kunnallisessa veden- ja jätevedenkäsittelyssä, paperi- ja selluteollisuudessa sekä oil&mining -teollisuudessa. Kemira tekee laajaa tutkimustoimintaa globaalisti.

Keyflow Oy

cropped-logo_keyflow2

Keyflow Oy edustaa ja markkinoi useiden tunnettujen venttiili- ja toimilaitevalmistajien tuotteita. Virtausteknisten ongelmien ratkaisut toteutetaan modernin virtausteknologian avulla (esim. venttiileiden mitoitus).

Keypro Oy

keypro

Keypro Oy on GIS- ja CAF-asiantuntijayritys, joka toimittaa verkkotietojärjestelmiä niin telealalle kun vesi- ja viemärijärjestelmiin. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja energianjakeluun, katuvalaistukseen ja kaukolämpöön. Tarjoamme johtoverkkojen kartoitus- ja dokumentointipalveluja sekä televerkkojen suunnittelua. Asiantuntijamme auttavat vanhan verkkoaineiston digitalisoinnissa ja muunatmisessa tietokantamuotoon. Tämän lisäksi koulutamme verkkosuunnittelijoita järjestelmämme käyttöön.

Käymäläseura Huussi ry 

Käymäläseura Huussi ry

Konsultointi-, tutkimus- ja kehitystyöpalveluita sanitaatio- ja vesikysymyksissä.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

logo_en

Edistämme kasvutavoitteisten yritysten syntymistä, kasvua ja investointeja Lahden alueelle ja kehitämme alueen innovaatiotoimintaa. Vastaamme Suomen ympäristöteknologiaklusterin kehittämisestä ja kansainvälistämisestä. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan ja -tutkimuksen keskittymän.

Lamor Oy

Lamor (Larsen Marine Oil Recovery) Corporation on vuonna 1982 perustettu perheyritys Porvoossa, joka on markkinajohtaja öljyntorjunta- ja ympäristöteknologian alalla. Lamorin ratkaisuportfolioon kuuluu myös mm. hätäsuunnittelua, riskin arviointia, laitehuoltoa sekä koulutusta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

lut-logo-390x390-w

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tieteellistä tutkimusta ja akateemista koulutusta tarjoava toimija. Yliopisto on jo vuosikymmenten yhdistänyt kaksi toisiaan täydentävää tieteenalaa – tekniikan ja talouden. Kaksi omanlaista näkökulmaa, kaksi erityyppistä lähestymistapaa ovat hedelmällinen kasvualusta niin uuden luomiselle kuin vanhan kehittämisellekin. Yliopiston strategisina osaamisalueina kehitetään seuraavia aloja: energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä Venäjä-osaaminen yliopiston strategisilla osaamisalueilla. Yliopisto toimii kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa vastaten yritysmaailman ja koulutettavien tarpeisiin. Yhteistyö alkoi metsäteollisuudesta, ja kontaktit ovat vuosien mittaan laajentuneet kattavasti eri teollisuuden aloille.

Lehtinen Automation

Kuvahaun tulos haulle lehtinen automation

 

Lehtinen Automation toteuttaa vedenkäsittelyn ja automaation kokonaistoimitukset yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella. Tarjoamme palveluita asiakkaillemme teollisuuden, laivanrakennuksen ja kunnallistekniikan parissa aina konsultoinnista suunnitteluun, asennuksiin ja käyttöönottoon sekä huoltoon liittyen – niin kotimaassa kuin maailmalla.

Osaamisemme kattaa kaikki merkittävät vedenkäsittelyteknologiat ja -menetelmät (esimerkiksi): vedenpehmennys, käänteisosmoosi, elektrodeionisaatio, nano- ja ultrasuodatus, massasuodatus, kaasujen poisto kalvotekniikalla, raudan, mangaanin ja humuksen poisto, UV desifiointi sekä kemikaalien annostus.

Lunetten missiona on hyväntuulinen kuukautisvallankumous, jota johdetaan positiivisella fiiliksellä. Lunette haluaa rohkaista avointa ja inspiroivaa keskustelua kuukautisista: ”on tärkeää jättää perinnöksi parempi maailma, jossa kaikilla on oikeus kuukautishygieniaan”.  Käytännöllinen sekä toimiva muotoilu on luonut Lunetten, maailman suosituimman kuukupin, jota myydään tällä hetkellä yli 40:ssä maassa.

Luode Consulting Oy

Luode Consulting Oy on vesialan asiantuntijatehtäviin ja mittausteknologiaan erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilöityjä mittaus- ja tarkkailuohjelmia sekä valmistaa ja maahantuo mittauslaitteistoja.

Luonnonvarakeskus LUKE 

luke

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö

logo-mmm_en

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa ja valvoo vesitalouteen liittyvää lainsäädäntöä. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Maa ja Vesitekniikan Tuki ry.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n tarkoituksena on tukea ja edistää aatteellisesti ja taloudellisesti vesitekniikan alan ja siihen liittyvän ympäristötekniikan alan sekä maaperän suojelun tutkimus- ja opetustoimintaa. Maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien kysymysten selvittämisen tukeminen kuuluu myös yhdistyksen toimintaan.

Masinotek Oy

masinotek_logo_v5

Masinotek on suomalainen yhtiö, jolla on toimistot Vantaalla ja Oulussa sekä toimipiste Jyväskylässä. Toimitamme teollisuuden ja ympäristöhuollon teknologioita, järjestelmiä ja palveluita. Yhtiön syvintä osaamista ovat erityisesti asiakkaiden toiveet huomioiva ohjelmistokehittäminen sekä rajapintojen kautta tehtävät järjestelmäkytkennät esim. kenttälaitteisiin. Masinotekin tavoitteena on ennen kaikkea uusien innovatiivisten ratkaisujen tuottaminen teollisuuteen sekä energia-. vesi- ja ympäristöhuoltoon. Nykyisiä omia tuotteitamme vesipuolelle ovat mm. mittaus- ja anturijärjestelmät etämonitorointiin, kunnossapitojärjestelmät, vesilaitosten sähköiset käyttöpäiväkirjat, laboratoriojärjestelmien Web-pohjaiset seurantajärjestelmät sekä kaukovalvontajärjestelmät ja edellisiin järjestelmiin kytkeytyvät karttapalvelut.

Manketti Oy

Manketti Oy on konsulttiyritys, joka on sitoutunut edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää liiketoimintaa pääsääntöisesti Itäisessä ja Eteläisessä Afrikassa sekä Kaakkois-Aasiassa. Manketilla on kokemusta useista erilaisista vesisektorin hankkeista. Manketti on erikoistunut rahoituksen järjestämiseen projektin valmistelu- ja toteutusvaiheessa ml. ostajarahoituksen valmisteluun.

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry MetSta 

METSTA_logo

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry vastaa teknologiateollisuuteen kuuluvienkone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen sekä talotekniikan eurooppalaisestaja kansainvälisestä sekä kansallisesta standardisoinnista. Vuoden 2009 lopussa vastuualueeseen kuuluvia eurooppalaisia standardeja oli voimassa lähes 4 400 kappaletta.

Metsähallitus

Capture24

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Niras Finland Oy

Capture21

Niras on laajojen maa- ja metsätalouteen, luonnonvaroihin sekä ympäristöalaan liittyvien kehitysyhteistyöhankkeiden toteutukseen erikoistunut konsulttiyhtiö. Niras toteuttaa ulkoministeriön ja kehityspankkien rahoittamia vesihuoltoprojekteja kehitysmaissa.

Onninen Oy

onninen_logo

Onninen tarjoaa kattavaa materiaalipalvelua urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille.

Oulu Water Alliance (OWA) 

logo2

Vesi- ja prosessiteollisuuden valvonnan vaatimukset kiristyvät. Samaan aikaan tehokkuusvaatimusten kasvaessa tarvitaan yhä enemmän mittaustietoa. Tarjoamme ratkaisuja näihin haasteisiin tutkimuspalveluiden avulla. Modernit menetelmämme mahdollistavat prosessien toimivuuden sekä laadunvarmistuksen. Konseptimme mahdollistaa aivan uudenlaisen toimintavarmuuden prosessin ylösajoon sekä optimointiin.

Oulun yliopisto 

oulu

Oulun yliopisto on 16 000 opiskelijan ja 3000 työntekijän kansainvälinen tiedeyliopisto, jossa tehdään tutkimusta yli 70 tieteenalalla ja koulutetaan erikoisalojen osaajia vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Yliopisto edistää alueellista hyvinvointia ja sivistystä ja on merkittävä osa suomalaista ja eurooppalaista tiedeperustaista innovaatio- ja koulutusjärjestelmää. Yliopistokoulutus perustuu korkeatasoisen tutkimuksen tuottamaan uusimpaan tietoon ja valmentaa jatkuvaan uuden oppimiseen myös työelämässä.

Outotec Oyj

logo-outotec

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt asiakkailleen vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Osana kokonaisvaltaisia mineraalien- ja metallinjalostusteollisuuden teknologiatoimituksia Outotec tarjoaa myös asiakaskohtaisesti suunniteltuja vesienkäsittelyn teknologioita ja ratkaisuja. Näin huomioiduksi tulee koko tuotantoketju. Outotecin tyypilliset kaivos- ja metalliteollisuuden vesienkäsittelyratkaisut perustuvat parhaisiin saatavilla oleviin teknologioihin ja laitteisiin, joiden avulla voidaan hallita teollisuudenalan tyypillisiä vesien ongelmia, kuten sulfaattia, metalleja, happamuutta/alkalisuutta ja näihin liittyen johtokykyä ja sameutta. Outotecin vesienkäsittelyn ratkaisuissa haetaan mahdollisuuksia poistaa ja kierrättää koko laitoksen vesiä hyödyntäen Outotecin laajaa metallurgisen jalostusketjun prosessiosaamista. Outotecin ratkaisut tuottavat vettä, joka täyttää ympäristön päästönormit, maksimoivat veden kierrätyksen, ja vähentävät veden ja energian kulutusta.
Pisara valjastaa korkean teknologian ja suomalaisen vesiosaamisen uudenlaiseksi palveluksi. Pisaran yhteistyömallien avulla kuntien vesihuoltoa voidaan vahvistaa ulkopuolisilla asiantuntijoilla, ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla. Pisara ylläpitää ja kehittää vesihuoltoa sekä teknisenä järjestelmänä että arvokkaana omaisuutena.

Planora Oy

planora

Planora Oy on 1987 perustettu teollisuus-, energia- ja automaatiosuunnittelun laaja-alaisesti hallitseva yritys. Planora-ratkaisu on suunnittelun eri sektoreiden tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä ja yhdistämistä kustannuksiltaan järkeväksi, asiakkaan kannalta toimivaksi ja ennen kaikkea tuottavaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa keskeisimmässä osassa on parametrinen suunnittelu-, Cad- ja tietokantatekniikka.

Profimeas Ltd

keller

Mittaus- ja tutkimuslaitteita.
Planpoint Oy Konsulttitoimisto

Pöyry Management Consulting Oy

Pöyry Management Consulting Oy on liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut yhtiö, jonka palvelut kattavat pääoma- ja resurssi-intensiivisten teollisuudenalojen koko arvoketjun. Yhtiö on osa Johdon konsultointi -liiketoimintaryhmää. Yhtiön energiateollisuuden, metsäteollisuuden sekä ympäristöteknologian (ml. vesi, jätevesi ja jätevesiliete) erikoisosaajat toimivat neuvonantajina asiakkaan strategian kehittämisessä ja toimintojen tehostamisessa. Yhtiö tuo lisäarvoa asiakkaalle yhdistämällä syvällisen tieto-taidon sekä vahvan strategisen ja toimialakohtaisen osaamisen auttaen asiakasta tekemään päätöksiä sekä toimimaan tehokkaasti pitkällä aikavälillä. Henkilöstö vuonna 2014 oli 93 henkilöä.

Raita Environment Oy

logo-raita-eng

Raita Environment Oy on ympäristötekniikkaan erikoistunut yritys. Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla. Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin kohteisiin. Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-asutuksen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.

Ramboll Finland Oy

Ramboll_Logo_Websites

Ramboll Finland Oy tarjoaa vesihuollon suunnittelu-, asiantuntija- ja analyysipalveluja. Tärkeimpiä suunnittelukohteitamme ovat vedenkäsittelylaitosten prosessi-ja laitossuunnittelu, vesihuoltoverkostojen mitoitus ja rakennussuunnittelu sekä monipuoliset analyysi- ja mittauspalvelut. Monialayrityksenä voimme tarjota suunnittelun ja konsultoinnin useimmat osa-alueet ilman alihankkijoita.

SansOx Oy

sansox_logo_transparent_bg_small

Sansox Oy on vuonna 2012 perustettu suomalainen cleantech-yhtiö, joka tutkii ja kehittää kestäviä vedenpuhdistusmenetelmiä vesihuoltoon, teollisuudelle, maatalouden ja kalatalouden tarpeisiin, kaivosteollisuudelle ja vesistöjen parantamiseen. Sen päätuote on Sansox Oxtube, jonka käytännön sovelluksiin yhtiö etsii jatkuvasti yhteistyökumppaneita.

Satel Oy

logo13

Satel on ISO sertifioitu, radiomodeemien suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yritys. Toimintamme lähtökohtana on aina ollut kehittää erinomaisin radio-ominaisuuksin varustettuja kestäviä, laadukkaita tuotteita.

Savaterra Oy

Saastuneiden maa-ainesten, erikoisjätteiden ja lietteen käsittely ja hyödyntäminen.

Savonia Ammattikorkeakoulu

savonia-pallo

Savonia-ammattikorkeakoulun Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön toiminnan painopisteitä ovat vesiturvallisuus ja bioprosessit energiantuotannossa. Vesiturvallisuuteen liittyvä soveltava tutkimustoiminta jakautuu kahteen tutkimuskohteeseen: veden laadun monitorointiin ja veden käsittelyteknologioihin. Sovelluskohteina ovat juomaveden tuotanto, kaivosteollisuus sekä maataloussektori. Soveltavan tutkimustoiminnan yhtenä erikoisosaamisalueena on kyvykkyys toteuttaa haastavia pilot-mittakaavan koeajoja suoraan asiakkaiden kohteissa. Pilot-mittakaavan koetoimintaa varten yksikössä on satsattu erityisesti siirrettäviin koelaitteistoihin, jotka kuvastavat täyden mittakaavan prosessien toimintaa kenttäolosuhteissa.

Scatman Oy

scatman 

SCATMAN kehittää ja myy mobiili- ja web-teknologiaan perustuvia sähköisiä tiedonkeruutyökaluja ja niihin liittyviä palveluja etenkin ympäristön ja muiden luontoon liittyvien ilmiöiden kartoituksiin. Yrityksen ratkaisuja hyödynnetään myös teollisuudessa, esim. kentällä tapahtuvassa huollossa ja laiteasennuksissa. SCATMANin tuotteiden avulla voidaan säästää merkittävästi aikaa ja resursseja kentällä tapahtuvan työn suorituksessa. Yrityksen kohteena ovat kansainväliset markkinat.

Sitowise

Sitowise (entinen Sito) on infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden moniosaajayritys. Lähes 500 asiantuntijaa tarjoavat mutkatonta palvelua, korkealuokkaista projektinjohtoa ja suunnittelua kymmenellä paikkakunnalla. Kokoluokassaan alan ainoana kotimaisena palveluyrityksenä paikallistuntemus kattaa koko Suomen. Osaaminen kattaa infran koko elinkaaren ja kaikki palvelut. Sitowise tarjoaa kokonaisuuden, joka sisältää infran, liikenteen, maankäytön ja ympäristön sekä niihin liittyvät digitaaliset palvelut.

Sitra

Sitra on Eduskunnan alainen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia, etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Sitra toiminnan painopisteitä ovat resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta, työn ja talouden uudet toimintamallit sekä yhteiskunnan uudistumiskyky.

Slamex Ab

Capture30

Oy Slamex Ab:lla on yli 30 vuoden kokemus vedenkäsittelystä.  Slamex auttaa vedenpuhdistuksen koko prosessissa ja toimitamme kotimaisia laitteita, jotka on tarkoitettu jäteveden ja veden käsittelyyn vaativissa olosuhteissa.

Sofi Filtration Oy

Energiatehokas mikrosuodatusratkaisu.

Solar Water Solutions

Aurinko/hybridivoimalla toimivia skaalattavia vedenkäsittelyratkaisuja.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueisiin kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaalivakuutus, yksityisvakuutus, työsuojelu ja tasa-arvo. Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluu talousvesien ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen vesien (uimavedet, uima-allasvedet) terveyden turvaamiseen, valvontaan, laatuun ja vesistä viranomaistutkimuksia tekevien laboratorioiden ohjaamiseen liittyvä ylin valtakunnallinen johto. Ministeriössä on monipuolista veteen liittyvää osaamista, joka perustuu laaja-alaiseen verkostoitumiseen.

Suomen vesilaitosyhdistys ry 

Kuvahaun tulos haulle vvy logo

Suomen vesilaitosyhdistys on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Suomen vesilaitosyhdistys valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan sekä vahvistaa osaamista vesihuoltotoimialalla.

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry 

Palaa etusivulle

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto edustaa jäsenyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin sekä osallistuu vesiensuojelua edistävien toimikuntien työskentelyyn ja antaa lausuntoja muun muassa mietinnöistä ja lakiesityksistä. Liitto myös tekee esityksiä ja aloitteita, joilla voidaan kehittää vesien käyttöön liittyviä organisaatioita sekä vesilainsäädäntöä. Vesiensuojeluyhdistysten liiton avulla alueelliset yhdistykset voivat yhdessä kehittää arkipäivän työnsä sisältöä ja ratkaista niille yhteisiä ongelmia. Yhteisiä hankkeita varten liitossa toimii seitsemän työryhmää, joiden asiantuntijat ovat eri yhdistyksistä.

Suomen Vesiyhdistys ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä ja levittää tietoa hydrologian, limnologian, vesiekologian, kalatalouden, vesihuollon, vesirakentamisen, vesiensuojelun, vesienkäytön ja vesilainsäädännön aloilla. Keskeisiä toimintamuotoja ovat koulutus- ja keskustelutilaisuudet sekä julkaisutoiminta. Ammatillinen toiminta tapahtuu suureksi osaksi jaostoissa, joita on tällä hetkellä 7: pohjavesi-, jätevesi-, kalatalous-, kehitysmaa-, vedenlaatu-, vesistö- ja historiajaosto. Jaostojen tehtävänä on seurata oman alansa kehitystä Suomessa ja ulkomailla, edistää viranomaisten ja muiden alalla toimivien yhteistoimintaa, tehostaa tiedonvälitystä, tehdä aloitteita ja valmistella alaansa kuuluvia yhdistyksen valtakunnallisia ja maakunnallisia vesipäiviä sekä muita tilaisuuksia. Valtakunnallista vesipäivää vietetään vuosittain maailman vesipäivänä 22.3.

Suomen ympäristökeskus SYKE 

Etusivu

SYKE on ympäristöministeriön alainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Kansallisesti se on johtava sektoritutkimuslaitos vesiasioiden osalta. SYKEn vastuulla on vesiensuojeluun ja vesivarojen kestävään käyttöön liittyvät tutkimus- ja asiantuntijapalvelut. Kansainvälinen toimintamme koostuu palveluista kansainvälisille järjestöille, yhteisistä tutkimushankkeista sekä kansainvälisistä konsulttipalveluista.

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Sykli-logo_suomi-sininen

Suomen ympäristöopisto Sykli tarjoaa monipuolista vesihuoltoalan koulutusta ja  konsultointia vesihuollon ammattilaisille: työntekijöille, työnjohtajille ja alalle tuleville henkilöille. Syklin tarjontaan kuuluvat sekä asiakas- tai kohderyhmäkohtaisesti räätälöidyt koulutukset että tutkintotavoitteiset koulutukset kuten vesihuoltoalan ammattitutkinto ja ympäristöalan erikoisammattitutkinto. Sykli kehittää toimintaansa osallistumalla aktiivisena toimijana erilaisiin alan kehittämishankkeisiin.

Tampereen teknillinen yliopisto 

tampere

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö keskittyy tekniikan ja arkkitehtuurin tutkimukseen ja tähän tutkimukseen perustuvaan ylimpään opetukseen. TTY on vetovoimainen tutkimus- ja opiskeluympäristö, jossa kansainvälisyys on osa kaikkea toimintaa. TTY:n tieteellisessä toiminnassa yhdistyvät vahva luonnontieteellinen ja teknillinen tutkimus sekä teolliseen liiketoimintaan liittyvä tutkimus. Monilla tutkimusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen aiheuttamien ongelmien ratkaisemisessa. TTY:n kansainvälistä kärkitasoa edustavista tutkimusaloista laajimpia ja vakiintuneimpia ovat signaalinkäsittely, nanofotoniikka sekä älykkäät koneet. TTY tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden laaja-alaiseen poikkitekniseen koulutukseen. Yliopistosta valmistuu osaavia diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita merkittävimmille teollisuuden aloille, erityisesti teknologiateollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyviin tehtäviin. Yliopiston suurimmat koulutusalat ovat tieto-, sähkö-, kone- ja automaatiotekniikka.

Tapio Oy

Capture31

Tapio tuottaa vesiensuojeluun liittyvää koulutusaineistoa ja maasto-oppaita metsäalan toimijoille sekä järjestää vesiensuojeluun liittyvää koulutusta käytännön toimijoille. Tapio tekee metsäalan organisaatioiden vesiensuojelun tason arviointeja ja kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa vesiensuojelun laadunhallintaa. Tapio kehittää metsätaloustoimenpiteiden käytännön vesiensuojelumenetelmiä ja tuottaa vedenlaadun seurantapalveluja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Tekninen Palvelu Tomi Niemi

logo15

Tekninen Palvelu Tomi Niemi on Upo OY:n ja Ekofinn Oy Ab toimittamien puhdistamoiden asiantuntija. Kauttamme kattavasti niin huollot, varaosat sekä saneeraukset tulevaisuuden määräysten mukaisiksi. Kauttamme myös BioFix-tuoteperhe sekä HUFO-Biosuodattimen täytekappaleet. Olemme myös mukana pienten puhdasvesilaitosten toteutuksessa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Kuvahaun tulos haulle vtt logo

 

 

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Monialaista osaamista yhdistämällä VTT voi auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan luomaan uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja ja näin lisätä elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia.
Laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla VTT varmistaa tiedon ja teknologian tehokkaan siirron ja hyödyntämisen.
TineCoin Vesihuollon konsultointipalvelut.

Trimble Solutions Oy

Trimble Solutions Oy tarjoaa verkkotietojärjestelmän vesi- ja viemäriverkoston hallintaan ja vesihuollon tehtävien suorittamiseen suunnittelusta rakentamiseen, käyttötoimintaan ja kunnossapitoon. Vesihuollon toimialalla keskitymme vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesihuoltotoimintaan liittyvien tärkeimpien tietojen ja liiketoimintaprosessien mallintamiseen ja verkosto-omaisuuden hallintaan. Tavoitteemme on tehostaa asiakkaittemme liiketoimintaa ja tukea optimoituja investointipäätöksiä.

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa työelämää palvelevaa korkeakoulutusta Varsinais-Suomessa. Turun ammattikorkeakoulun vesitekniikan koulutus ja tutkimusvastuualue tarjoaa vesitekniikan erikoistumisopintoja, sekä monipuolista vesialan tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Turun Yliopisto 

The University of Turku is a highly international university, where education and research are closely intertwine.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Kuvahaun tulos haulle tem logo ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Työ- ja elinkeinoministeriössä on kaksi ministeriä, elinkeinoministeri ja työministeri. Elinkeinoministeri johtaa elinkeino-, innovaatio-, alue- sekä energia- ja ilmastopolitiikkaa. Työministerin vastuualueisiin kuuluvat työllisyys- ja yrittäjyysasiat, maahanmuuttajien kotouttaminen, työelämän kehittäminen sekä kuluttaja- ja kilpailupolitiikka
Ulkoasiainministeriö
Ulkoministeriön toiminta keskittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, kauppapolitiikkaan ja kehityspolitiikkaan sekä ulkopoliittisesti merkittäviin kansainvälisiin asioihin ja yleensä kansainvälisiin suhteisiin. Ulkoministeriön tehtävänä on myös avustaa muita hallinnonaloja kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa. Ulkoministeriön hallinnonala – ministeriö ja sen alainen liki sadan toimipisteen edustustoverkko – palvelee suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, tasavallan johtoa sekä eduskuntaa.

Vaisala Oyj

vaisala.logo

Valmistamme ja markkinoimme instrumentteja ja järjestelmiä luonnonvesien määrän reaaliaikaiseen monitorointiin ja ennustamiseen. Tyypillisiä mitattavia suureita ovat sade ja pinnankorkeus ja sovellusalueet tulvaennustejärjestelmät.

Valmet Automation

valmet

 Sellu-, paperi- ja energiateollisuuden automaatio-, teknologia- ja palvelutoimittaja.

Vapo Clean Waters

Clean Waters toteuttaa kokonaisvaltaisia vesistöjen kuormitusselvityksiä ja kunnostussuunnitelmia sekä kunnostaa vesistöt avaimet käteen -palveluna soveltaen kohteelle parhaiten sopivaa kunnostusmenetelmää. Clean Watersin luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla voidaan ennaltaehkäistä hulevesien aiheuttamia haittoja, kuten tulvia ja vesien likaantumista.

Vesi Eko Oy

vesieko logo

Vesistöjen kunnostusten suunnitteluun ja toteutuksiin erikoistunut asiantuntija.

Vesiotec Oy

Riskienhallintaratkaisut pilvipalveluna.

VRT

VRT Finland on vedenalaisten rakennetarkastusten pioneeri, joka on vuodesta 2010 saakka tehnyt satoja tarkastuksia satamien, siltojen, voimalaitosten ja putkilinjojen vedenalaisiin rakenteisiin. VRT:n teknologia mahdollistaa tarkan ja yksityiskohtaisen 3D-kuvan erilaisista vedenalaisista rakenteista. VRT:n asiantuntijat keräävät, prosessoivat ja analysoivat aineiston, joka toimitetaan asiakkaalle helppokäyttöisen verkkopalvelun kautta. VRT kehittää asiakkaiden kanssa yhteistyössä työkaluja, joiden avulla tarkastuksen tietoja voidaan käyttää rakennusprojektien ja kunnossapidon tukena entistä helpommin sekä auttaa asiakasta hyödyntämään tietoa rakenteiden elinkaaren hallinnassa.

WaterFinns ry

waterfin

WaterFinns ry edistää vesialan ammatti-osaamista kehitysmaissa ja siirtymätalouksien maissa. Samalla se pyrkii turvaamaan suomalaisen ammattitaidon ja kokemuksen kestävyyden siirtämällä tietotaitoa kokeneilta ja kansainvälistyneiltä asiantuntijoilta yhdistyksen nuorille jäsenille. WaterFinns ry tukee suomalaisen osaamisen vientiä avartaen samalla suomalaisten vesiosaajien näkemyksiä. Yhdistyksen toiminta kattaa vesivaroihin, vesiluontoon, vesistöihin, maatalouteen & kasteluun, vesihuoltoon & sanitaatioon sekä jätehuoltoon liittyvät kysymykset.

Watman Oy

Logo_WatMan

Oy WatMan Ab Vedenkäsittely valmistaa vedensuodattimia. Tuotanto-ohjelmaan kuuluvat lisäksi muut vedenkäsittelyn laitteet, porakaivopumput, paineenkorotuspumput, tyhjennyspumput ja keskipakopumput niin teollisuuteen kuin mökkikäyttöön. Watmanin erikoisosaamisen alueita ovat myös putkilämmönvaihtimet, suodattimien säiliöt sekä haponkestävän ja ruostumattoman teräksen hitsaus. Tarvittaessa suunnittelemme painesäiliöt sekä vedenkäsittelyn räätälöidyt erikoisratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan.

Watrec Oy

 Watrec Oy hallitsee teollisuuden vaikeasti käsiteltävien jätevesien käsittelyn ja on yksi Suomen johtavista biokaasualan toimijoista.

Winflow Water Oy

Winflow Water Oy kehittää ja tuotteistaa teknologioita, jotka soveltuvat muun muassa jäteveden puhdistukseen ja biokaasun tuotantoon. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ratkaisuja, jotka parantavat tuloksia ja pienentävät tarvittavia investointeja.

World Vision Finland

WV_logo_highres

Suomen World Vision on vuonna 1983 perustettu kristillishumanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö ja osa kansainvälistä World Vision -verkostoa. Tavoitteemmee on saada aikaan kestävää kehitystä tekemällä vahvaa yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten yritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä toteutamme käytännönläheisesti Weconomy Start innovaatio-ohjelman avulla, jonka tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaa ja kumppanuuksia kehittyvillä markkinoilla ja samalla saada aikaan pysyviä kehitysvaikutusksia yhteistyössä, joiden parissa World Vision toimii pitkäkestoisesti.

WSP Finland Oy

wsp

Vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu, sisältäen vesilaitokset, pumppaamot, säiliöt, vesitornit, avouomat, kanavat, tunnelit, ym. vesihuollon rakenteet sekä niihin liittyvän arkkitehtuurin, alue- ja ympäristösuunnittelun ja pohjarakennussuunnittelun. Vesistöjen ja pohjavesien tutkimukset ja suunnitelmat sisältäen vesistöjen kunnostuksen, tulvantorjunnan ja hulevesiselvitykset, väylät ja kanavat ja hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin. Vesihuollon, jätevesien puhdistuksen ja sanitaation konsultointi kansainvälisissä projekteissa.

Ympäristöministeriö

Etusivu

Ympäristöministeriö vaikuttaa kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamiseen nykyisille ja tuleville sukupolville. Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvostolle kuuluvista yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua koskevista asioista. Ympäristöministeriö huolehtii kansallisista ja kansainvälisistä vesien- ja merensuojeluasioista. Se edistää näitä laajalla yhteistyöllä muiden ministeriöiden ja yhteiskunnan eri toimijatahojen kanssa sekä kansainvälisellä yhteistyöllä.