Tutkimusinstituutiot tekevät laadukasta tutkimusta mm. biotalouden, meteorologian, metsäteollisuuden ja luonnonvarojen hallinnan alalla.

Geologian tutkimuskeskus GTK

gtk

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. GTK toimii kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa.

Ilmatieteen laitos IL

FMILogo

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja. Laitoksen palvelut pohjautuvat vahvaan ilmakehä- ja meriaiheiseen tutkimukseen ja korkealaatuisiin havaintoihin. Ympärivuorokautinen toiminta tukee viranomaisten, yritysten ja kansalaisten toimintaa myös silloin, kun sää, meri ja luonto tuovat eteen erityishaasteita.

Luonnonvarakeskus Luke

luke

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Suomen ympäristökeskus SYKE

syke

 

SYKE on ympäristöministeriön alainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Kansallisesti se on johtava sektoritutkimuslaitos vesiasioiden osalta. SYKEn vastuulla on vesiensuojeluun ja vesivarojen kestävään käyttöön liittyvät tutkimus- ja asiantuntijapalvelut. Kansainvälinen toimintamme koostuu palveluista kansainvälisille järjestöille, yhteisistä tutkimushankkeista sekä kansainvälisistä konsulttipalveluista.

Teknologian tutkimuskeskus VTT

vtt

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille.
Monialaista osaamista yhdistämällä VTT voi auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan luomaan uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja ja näin lisätä elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia.
Laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla VTT varmistaa tiedon ja teknologian tehokkaan siirron ja hyödyntämisen.