FWFn yhdistysjäsenet edustavat laajasti kansalaisyhteiskunnan eri alueita globaalilla näkemyksellä.

Käymäläseura Huussi ry

Käymäläseura Huussi ry

Konsultointi-, tutkimus- ja kehitystyöpalveluita sanitaatio- ja vesikysymyksissä.

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta)

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry vastaa teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen sekä talotekniikan eurooppalaisesta ja kansainvälisestä sekä kansallisesta standardisoinnista. Vuoden 2009 lopussa vastuualueeseen kuuluvia eurooppalaisia standardeja oli voimassa lähes 4 400 kappaletta.

 

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Maa ja Vesitekniikan Tuki ry.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n tarkoituksena on tukea ja edistää aatteellisesti ja taloudellisesti vesitekniikan alan ja siihen liittyvän ympäristötekniikan alan sekä maaperän suojelun tutkimus- ja opetustoimintaa. Maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien kysymysten selvittämisen tukeminen kuuluu myös yhdistyksen toimintaan.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto

Kuvahaun tulos haulle suomen vesiensuojeluyhdistysten logo

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto edustaa jäsenyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin sekä osallistuu vesiensuojelua edistävien toimikuntien työskentelyyn ja antaa lausuntoja muun muassa mietinnöistä ja lakiesityksistä. Liitto myös tekee esityksiä ja aloitteita, joilla voidaan kehittää vesien käyttöön liittyviä organisaatioita sekä vesilainsäädäntöä.
Vesiensuojeluyhdistysten liiton avulla alueelliset yhdistykset voivat yhdessä kehittää arkipäivän työnsä sisältöä ja ratkaista niille yhteisiä ongelmia. Yhteisiä hankkeita varten liitossa toimii seitsemän työryhmää, joiden asiantuntijat ovat eri yhdistyksistä.

Suomen Vesiyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä ja levittää tietoa hydrologian, limnologian, vesiekologian, kalatalouden, vesihuollon, vesirakentamisen, vesiensuojelun, vesienkäytön ja vesilainsäädännön aloilla. Keskeisiä toimintamuotoja ovat koulutus- ja keskustelutilaisuudet sekä julkaisutoiminta. Ammatillinen toiminta tapahtuu suureksi osaksi jaostoissa, joita on tällä hetkellä 7: pohjavesi-, jätevesi-, kalatalous-, kehitysmaa-, vedenlaatu-, vesistö- ja historiajaosto. Jaostojen tehtävänä on seurata oman alansa kehitystä Suomessa ja ulkomailla, edistää viranomaisten ja muiden alalla toimivien yhteistoimintaa, tehostaa tiedonvälitystä, tehdä aloitteita ja valmistella alaansa kuuluvia yhdistyksen valtakunnallisia ja maakunnallisia vesipäiviä sekä muita tilaisuuksia. Valtakunnallista vesipäivää vietetään vuosittain maailman vesipäivänä 22.3.

Suomen vesilaitosyhdistys ry

Kuvahaun tulos haulle vvy logo

Suomen vesilaitosyhdistys on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Suomen vesilaitosyhdistys valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan sekä vahvistaa osaamista vesihuoltotoimialalla.

Suomen World Vision

Suomen World Vision logo

Suomen World Vision on vuonna 1983 perustettu kristillishumanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö ja osa kansainvälistä World Vision -verkostoa. Tavoitteemmee on saada aikaan kestävää kehitystä tekemällä vahvaa yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten yritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä toteutamme käytännönläheisesti Weconomy Start innovaatio-ohjelman avulla, jonka tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaa ja kumppanuuksia kehittyvillä markkinoilla ja samalla saada aikaan pysyviä kehitysvaikutusksia yhteistyössä, joiden parissa World Vision toimii pitkäkestoisesti. Lisätietoa oheisen weconomy.fi -linkin kautta.

WaterFinns

WaterFinns ry edistää vesialan ammatti-osaamista kehitysmaissa ja siirtymätalouksien maissa. Samalla se pyrkii turvaamaan suomalaisen ammattitaidon ja kokemuksen kestävyyden siirtämällä tietotaitoa kokeneilta ja kansainvälistyneiltä asiantuntijoilta yhdistyksen nuorille jäsenille. WaterFinns ry tukee suomalaisen osaamisen vientiä avartaen samalla suomalaisten vesiosaajien näkemyksiä.
Yhdistyksen toiminta kattaa vesivaroihin, vesiluontoon, vesistöihin, maatalouteen & kasteluun, vesihuoltoon & sanitaatioon sekä jätehuoltoon liittyvät kysymykset.