Yritysjäsenemme tarjoavat korkealaatuisia tuotteita, teknologiaratkaisuja ja palveluja.

Konsultointia & suunnittelua
Vedenlaadun & hydrologista tarkkailua & kaukokartoitusta
Automaatio & kaukokäyttö ja tiedonhallinta, Smart Water
Tekniset ratkaisut ja laitteet
Urakoitsijat
Metsä
Kemikaalit
Energia & vesivoima
Erikoispalvelut & muut

Konsultointia & suunnittelua

 

Alleco Oy

Capture3

Alleco on vuonna 1989 perustettu meribiologisin ja limnologisiin tutkimus- ja valistustöihin perehtynyt konsulttitoimisto.
Toimialaamme kuuluvat:
 • Tutkimukset
 • Vedenalaiset luontokartoitukset
 • Vedenalaisen luonnon hoito- ja käyttösuunnitelmat
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Tutkimussukeltajien koulutus
 • Luontonäyttelyt ja multimedia
 • Rakennettujen rantojen luonnollistaminen
 • Ympäristöjärjestelmät
 • Viistokaikuluotaukset
 • Syvyyskartoitukset

Anthurium Oy

an

Yhdessä Anthuriumin kanssa tulet onnistumaan vesi- ja ympäristöalan sektorilla. Palvelumme kattavat hankekehitystä, konsultointia ja projektien suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tarvitsetpa hienostunutta tai soveltuvaa teknologiaa, myynnin tai asiakaspalvelun kehitystä, olitpa haja-asutusalueella tai kaupungissa, hallinnoitpa mikrolainoja tai korkotukiluottoja, löydät luotettavan tiimitoverin Anthuriumista.Tarjoamme konsultointia, myynti-, markkinointi- ja projektinjohtopalveluja liiketoiminnan ja viennin kehittämiseksi vesi- ja ympäristöalalla. Päämarkkina-alueemme ovat Suomessa ja Vietnamissa. Anthurium käyttää asiakkaidensa hyväksi laajaa kontaktiverkkoaan. Kehitämme projekteja aktiivisesti. Pyrimme saattamaan toimijoita yhteen, yhdistämään erikoisosaamista ja teknologiaa uusiksi ja kilpailukykyisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Visiomme on toimia ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi.

Bluet Oy Ltd

bukert

Bluet Oy Ltd on suomalainen yritys, jonka liiketoiminta-ajatuksena on kelluvien ratkaisujen hankekehitys, myynti, suunnittelu ja toteutus. Tarjoamme kattavaa suunnittelu- ja konsultointipalveluita rannikkoalueiden kaupalliseen hyödyntämiseen maailmanlaajuisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä maailman parhaiden urakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja suunnittelijoiden kanssa, ja kohdemaassa etsimme parhaat paikalliset osaajat projektiisi.

Ota kaikki irti ranta-alueiden tarjoamista mahdollisuuksista, lisää liiketoimintasi vetovoimaa ja hyödy kasvavasta kiinnostuksesta. Korkeatasoiset ratkaisumme ovat skaalautuvia ja ne räätälöidään vastaamaan toimintasi tarpeita.

FCG International Oy

logo8

FCG:n palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren. Palvelumme kattavat vesihuollon eritasoiset suunnitelmat, toteutuksen asiantuntijatehtävät sekä erilaiset vesihuoltoon liittyvät tutkimukset, selvitykset ja mallinnukset. Vesihuollon osaamisemme kattaa alueelliset ja seudulliset vesihuoltojärjestelmät, pohjavesitutkimukset, vedenkäsittelylaitokset ja jätevedenpuhdistamot, automaatio- ja ohjausjärjestelmät, verkostot ja siirtolinjat, vesi- ja ympäristölaboratoriopalvelut, ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) ja vesihuollon organisaatioselvitykset.

Gaia Group Oy

Gaia.logo_

Gaialla on toimistot Suomessa (Helsinki, Kouvola, Turku), Sveitsissä (Geneve) ja Kiinassa (Chengdu).  Gaia Consulting Oy tarjoaa Gaian kestävän kehityksen ratkaisuja yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille Suomessa ja ulkomailla. Gaia Consulting:
 • suunnittelee ja toteuttaa laadukkaita ja kustannustehokkaita  energia- ja ilmastoratkaisuja
 • kehittää turvallisuutta ja riskienhallintaa kattaen ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät riskit
 • toteuttaa arviointi- ja ennakointihankkeita
 • analysoi ja kehittää innovaatiotoimintaa
 • palvelee strategiaprosesseissa.
International Trade Alliances (ITA)
Uusiutuvan energian konsultointipalvelut. ITA:lla on erityisesti kokemusta aurinko- ja tuulivoimaratkaisuista kehittyvissä maissa.

J P Pavas Oy

J P Pavas Oy:n ydintoimialaa on mikrobien aiheuttamien ongelmien ratkaisu. Toiminta on aiemmin keskittynyt paperiteollisuuteen ja sen vesikierroissa ilmeneviin ongelmiin, mutta viime vuosina yritys on suunnannut mielenkiintoa myös muiden alojen mikrobiongelmiin.

Luode Consulting Oy

Luode Consulting Oy on vesialan asiantuntijatehtäviin ja mittausteknologiaan erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilöityjä mittaus- ja tarkkailuohjelmia sekä valmistaa ja maahantuo mittauslaitteistoja.

Niras Finland

Capture21

Niras on laajojen maa- ja metsätalouteen, luonnonvaroihin sekä ympäristöalaan liittyvien kehitysyhteistyöhankkeiden toteutukseen erikoistunut konsulttiyhtiö. Niras toteuttaa ulkoministeriön ja kehityspankkien rahoittamia vesihuoltoprojekteja kehitysmaissa.
 Manketti Oy

Manketti Oy on konsulttiyritys, joka on sitoutunut edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää liiketoimintaa pääsääntöisesti Itäisessä ja Eteläisessä Afrikassa sekä Kaakkois-Aasiassa. Manketilla on kokemusta useista erilaisista vesisektorin hankkeista. Manketti on erikoistunut rahoituksen järjestämiseen projektin valmistelu- ja toteutusvaiheessa ml. ostajarahoituksen valmisteluun.

Planpoint Oy

Konsultointiin erikoistunut yritys

Pöyry Management Consulting Oy

Kuvahaun tulos haulle pöyry logo

Pöyry Management Consulting Oy on liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut yhtiö, jonka palvelut kattavat pääoma- ja resurssi-intensiivisten teollisuudenalojen koko arvoketjun. Yhtiö on osa Johdon konsultointi -liiketoimintaryhmää. Yhtiön energiateollisuuden, metsäteollisuuden sekä ympäristöteknologian (ml. vesi, jätevesi ja jätevesiliete) erikoisosaajat toimivat neuvonantajina asiakkaan strategian kehittämisessä ja toimintojen tehostamisessa. Yhtiö tuo lisäarvoa asiakkaalle yhdistämällä syvällisen tieto-taidon sekä vahvan strategisen ja toimialakohtaisen osaamisen auttaen asiakasta tekemään päätöksiä sekä toimimaan tehokkaasti pitkällä aikavälillä.

Ramboll Finland Oy

Ramboll_Logo_Websites

Ramboll Finland Oy tarjoaa vesihuollon suunnittelu-, asiantuntija- ja analyysipalveluja. Tärkeimpiä suunnittelukohteitamme ovat vedenkäsittelylaitosten prosessi-ja laitossuunnittelu, vesihuoltoverkostojen mitoitus ja rakennussuunnittelu sekä monipuoliset analyysi- ja mittauspalvelut. Monialayrityksenä voimme tarjota suunnittelun ja konsultoinnin useimmat osa-alueet ilman alihankkijoita.

Sitowise

Sitowise (entinen Sito) on infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden moniosaajayritys. Lähes 500 asiantuntijaa tarjoavat mutkatonta palvelua, korkealuokkaista projektinjohtoa ja suunnittelua kymmenellä paikkakunnalla. Kokoluokassaan alan ainoana kotimaisena palveluyrityksenä paikallistuntemus kattaa koko Suomen. Osaaminen kattaa infran koko elinkaaren ja kaikki palvelut. Sitowise tarjoaa kokonaisuuden, joka sisältää infran, liikenteen, maankäytön ja ympäristön sekä niihin liittyvät digitaaliset palvelut.
TineCoin Vesiteknologian konsultti- ja asiantuntijapalvelu

Vesi Eko Oy

vesieko logo

Vesistöjen kunnostusten suunnitteluun ja toteutuksiin erikoistunut asiantuntija.

WSP Finland Oy

wsp

Vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu, sisältäen vesilaitokset, pumppaamot, säiliöt, vesitornit, avouomat, kanavat, tunnelit, ym. vesihuollon rakenteet sekä niihin liittyvän arkkitehtuurin, alue- ja ympäristösuunnittelun ja pohjarakennussuunnittelun. Vesistöjen ja pohjavesien tutkimukset ja suunnitelmat sisältäen vesistöjen kunnostuksen, tulvantorjunnan ja hulevesiselvitykset, väylät ja kanavat ja hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin. Vesihuollon, jätevesien puhdistuksen ja sanitaation konsultointi kansainvälisissä projekteissa.

Vedenlaadun & hydrologista tarkkailua & kaukokartoitusta

 

a-lab Oy

a-lab_tunnus_varillinen

A-Lab Oy on mittaus- ja tiedonkeruuteknologiaan sekä langattomiin anturijärjestelmiin erikoistunut yritys. Mittausjärjestelmiä toimitetaan eri kohteisiin (luonnonvesien ympäristömittaukset, takousvesijärjestelmien mittaukset), sekä määrä- että laatu- (virtaus-, paine-, jne. mittaukset). Luonnonvesissä myös meteorologiset asiat – myös sääsasemia. Tietopalevelut/internet: tiedon siirto. Koko vertikaalinen ketju: antureista virtuaalivalvomoon jossa tieto. Langaton, automaattinen mittaus/tiedonvälitys. Webbiselaimella voi katsoa – internettelemetria (internet plus etämittaus), mistä tahansa maailmassa.

Alshain

Data-analyysi, teollisuusautomaatio-, ohjelmointi ja kehitys.

Arbonaut Oy

Capture9

Arbonaut kehittää maailman johtavia paikkatietoratkaisuja metsien, luonnonvarojen ja maaston kartoitukseen. Laserkeilausteknologiaan perustuva tiedonkeruu ja analysointi on yrityksen vahvuus. Arbonaut on vakuuttanut maailman suurimpia metsäalan yrityksiä siitä, että palvelumme auttavat heitä kustannustehokkasti optimoimaan metsävarojen käyttöä.

EHP Environment Oy

EHP Environment Oy on ympäristömittauksiin erikoistunut korkean teknologian yritys, joka tarjoaa erilaisiin veden, sään ja maaperän mittaushaasteisiin kokonaisratkaisuja ja kokonaisjärjestelmiä sekä myös yksittäisiä mittauslaitteita. Yritys on kehittänyt ympärivuotiseen, ulko-olosuhteissa tapahtuvaan mittaamiseen langattoman, pienikokoisen ja siirrettävän mittausjärjestelmän, joka on ajasta ja paikasta täysin riippumaton.

Erityisosaamistamme on veden laadun, veden virtaaman ja pinnankorkeuden mittaaminen haastavissa kohteissa. Palvelemme toimijoita, joilla on tarvetta mitata ”taivasalla” ulko-olosuhteissa erilaisia ympäristöseurantaan tai prosessiseurantaan liittyviä parametrejä ja tyypillisiä kohteita ovat kaivosteollisuuskohteet, jätehuoltosektori, turvetuotantosektori, infrastruktuurin rakentamishankkeet, maa- ja metsätaloussektori, vesilaitokset ja tutkimussektori sekä myös viranomaistarkkailut niin meri-, joki- kuin järvikohteissa.

Luode Consulting Oy

Capture19

Luode Consulting Oy on vesialan asiantuntijatehtäviin ja mittausteknologiaan erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilöityjä mittaus- ja tarkkailuohjelmia sekä valmistaa ja maahantuo mittauslaitteistoja.

Vaisala

vaisala.logo

Valmistamme ja markkinoimme instrumentteja ja järjestelmiä luonnonvesien määrän reaaliaikaiseen monitorointiin ja ennustamiseen. Tyypillisiä mitattavia suureita ovat sade ja pinnankorkeus ja sovellusalue tulvaennustejärjestelmät.

VRT

VRT Finland on vedenalaisten rakennetarkastusten pioneeri, joka on vuodesta 2010 saakka tehnyt satoja tarkastuksia satamien, siltojen, voimalaitosten ja putkilinjojen vedenalaisiin rakenteisiin. VRT:n teknologia mahdollistaa tarkan ja yksityiskohtaisen 3D-kuvan erilaisista vedenalaisista rakenteista. VRT:n asiantuntijat keräävät, prosessoivat ja analysoivat aineiston, joka toimitetaan asiakkaalle helppokäyttöisen verkkopalvelun kautta. VRT kehittää asiakkaiden kanssa yhteistyössä työkaluja, joiden avulla tarkastuksen tietoja voidaan käyttää rakennusprojektien ja kunnossapidon tukena entistä helpommin sekä auttaa asiakasta hyödyntämään tietoa rakenteiden elinkaaren hallinnassa.

 


 Automaatio & kaukokäyttö ja tiedonhallinta, Smart Water

 

Biwatech Biwatech Oy on perustettu vuonna 2013 kehittämään ja auttamaan asiakkaitaan kehittämään ja käyttämään innovatiivisia ympäristömalleja ja ohjelmistoja vesitalouden eri aloilla. Biwatech kehittää ja soveltaa simulointia, optimointia, paikkatietojärjestelmiä, vapaita avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tiedon käsittelyssä, analyysissa ja visualisoinnissa. Biwatech haluaa auttaa asiakkaitaan hyödyntämään uutta ja avointa tietämystä ja tietoa.

Aeromon

Aeromon Oy tarjoaa markkinoiden johtavia ratkaisuja ja palveluita ilmateitse leviävien päästöjen mittaamiseen ja raportointiin. Mittaamme pienhiukkasia, kaasumaisia yhdisteitä ja melua validoiduilla menetelmillä. Mittausdatamme voidaan yhdistää paikallisiin säätietoihin kolmiulotteisten päästö- ja leviämismallien tuottamiseksi. Hyödynnämme kaupallisesti saatavilla olevia miehittämättömiä ilma-aluksia ja kustannustehokasta sensoriteknologiaa yhdessä avointen datalähteiden kanssa. Mittausteknologiamme soveltuu myös kiinteisiin asennuksiin ja integroitavaksi teollisuuden prosessien jatkuvaan valvontaan. Tulokset raportoidaan Aeromon Cloud Service (ACS) -pilvipalvelussa, jota varten kehittämämme algoritmit tuottavat luotettavia ja reaaliaikaisia tuloksia ja niiden visualisointeja. Aeromon tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun ja elinikäisen tuen laitteilleen ja ohjelmistoilleen, joka sisältää sertifioidut testikaasut, varaosat, koulutuksen ja etätuen.

Emergence

Emergence Oy:n innovatiivisen ”Taival”-paikannus-IoT-Hub-palvelun avulla voidaan seurata ja monitoroida täysin huoltovapaasti erilaisia liikkuvia kohteita sekä kerätä tietoa seurattavista kohteista ja laitteista jopa 10 v. lataamatta tai vaihtamatta akkua. Taival-laitteeseen voi liittää ulkopuolisia langattomia sensoreita, lämpötilan, paineen ym. mittaamiseen. Esimerkkejä palvelun sovellusalueista:
A) Koneiden ja laitteiden käytön- ja kunnonvalvonta
B) Älykkäät meriviitat
C) Siirtolavojen ja konttien seuranta.

IndMeas Ab Oy

InMeas auttaa asiakkaitaan tekemään oikeita päätöksiä varmennetun prosessidatan pohjalta.

Keypro Oy

 

Keypro Oy on GIS- ja CAF-asiantuntijayritys, joka toimittaa verkkotietojärjestelmiä niin telealalle kun vesi- ja viemärijärjestelmiin. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja energianjakeluun, katuvalaistukseen ja kaukolämpöön. Tarjoamme johtoverkkojen kartoitus- ja dokumentointipalveluja sekä televerkkojen suunnittelua. Asiantuntijamme auttavat vanhan verkkoaineiston digitalisoinnissa ja muuntamisessa tietokantamuotoon. Tämän lisäksi koulutamme verkkosuunnittelijoita järjestelmämme käyttöön.

Masinotek

masinotek_logo_v5

Masinotek on suomalainen yhtiö, jolla on toimistot Vantaalla ja Oulussa sekä toimipiste Jyväskylässä. Toimitamme teollisuuden ja ympäristöhuollon teknologioita, järjestelmiä ja palveluita. Yhtiön syvintä osaamista ovat erityisesti asiakkaiden toiveet huomioiva ohjelmistokehittäminen sekä rajapintojen kautta tehtävät järjestelmäkytkennät esim. kenttälaitteisiin. Masinotekin tavoitteena on ennen kaikkea uusien innovatiivisten ratkaisujen tuottaminen teollisuuteen sekä energia-. vesi- ja ympäristöhuoltoon.

Nykyisiä omia tuotteitamme vesipuolelle ovat mm. mittaus- ja anturijärjestelmät etämonitorointiin, kunnossapitojärjestelmät, vesilaitosten sähköiset käyttöpäiväkirjat, laboratoriojärjestelmien Web-pohjaiset seurantajärjestelmät sekä kaukovalvontajärjestelmät ja edellisiin järjestelmiin kytkeytyvät karttapalvelut.

Planora Oy

planora

Planora Oy on 1987 perustettu teollisuus-, energia- ja automaatiosuunnittelun laaja-alaisesti hallitseva yritys. Planora-ratkaisu on suunnittelun eri sektoreiden tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä ja yhdistämistä kustannuksiltaan järkeväksi, asiakkaan kannalta toimivaksi ja ennen kaikkea tuottavaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa keskeisimmässä osassa on parametrinen suunnittelu-, Cad- ja tietokantatekniikka.

Profimeas Ltd

profimeras

Mittaus- ja tutkimuslaitteita

Satel Oy

logo13

Satel on ISO sertifioitu, radiomodeemien suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yritys. Toimintamme lähtökohtana on aina ollut kehittää erinomaisin radio-ominaisuuksin varustettuja kestäviä, laadukkaita tuotteita.

Scatman Oy

scatman

SCATMAN kehittää ja myy mobiili- ja web-teknologiaan perustuvia sähköisiä tiedonkeruutyökaluja ja niihin liittyviä palveluja etenkin ympäristön ja luontoon liittyvien ilmiöiden kartoituksiin. Yrityksen ratkaisuja hyödynnetään myös teollisuudessa, esim. kentällä tapahtuvassa huollossa ja laiteasennuksissa. SCATMANin tuotteiden avulla voidaan säästää merkittävästi aikaa ja resursseja kentällä tapahtuvan työn suorituksessa.

Trimble Solutions Oy

Kuvahaun tulos haulle trimble logo

 

Trimble Solutions Oy tarjoaa verkkotietojärjestelmänvesi- ja viemäriverkoston hallintaan ja vesihuollon tehtävien suorittamiseen suunnittelusta rakentamiseen, käyttötoimintaan ja kunnossapitoon.Vesihuollon toimialalla keskitymme vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesihuoltotoimintaan liittyvien tärkeimpien tietojen ja liiketoimintaprosessien mallintamiseen ja verkosto-omaisuudenhallintaan. Tavoitteemme on tehostaa asiakkaittemme liiketoimintaa ja tukea optimoituja investointipäätöksiä.

Vaisala

vaisala.logo

Valmistamme ja markkinoimme instrumentteja ja järjestelmiä luonnonvesien määrän reaaliaikaiseen monitorointiin ja ennustamiseen. Tyypillisiä mitattavia suureita ovat sade ja pinnankorkeus ja sovellusalueet tulvaennustejärjestelmät.

Valmet Automation

valmet

Valmet Automation on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, öljy- ja kaasu-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Liiketoimintamme on organisoitu kolmeen segmenttiin: Kaivos- ja maarakennusteknologia, Energia- ja ympäristöteknologia sekä Paperi- ja kuituteknologia.
Cloud-enabled solutions for risk management and safety plan implementation.

 

Tekniset ratkaisut ja laitteet

Aprotech Oy

logo

Laaja valikoima teknologioita, tuotteita ja palveluita, joiden avulla neste voidaan erotella kiinto-aineesta sekä mekaanisesti että termisesti. Ratkaisut soveltuvat sekä yhdyskunta että teollisuus sovelluksiin. Tarjoamme kokonaisratkaisuja lietteen saostukseen, vedenpoistoon ja kuivaukseen yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa sisältäen lietteen analysointipalvelut sekä asennus-, automaatio- ja prosessikartoitukset.

Aqua Advisor

Aqua Advisor Oy suunnittelee ja toteuttaa projekteja, joissa tarvitaan eri tyyppisiä pumppaamoja, paineenkorotusasemia ja säiliöitä. Meillä on laaja referenssilista Suomessa ja Venäjällä ja kymmenen vuoden kokemus.

Aquamec Oy (Watermaster)

Capture7

Watermaster multipurpose machines for shallow water applications.

Aquaminerals Finland Oy

Capture8

Production of heavy metal and metalloid sorbents. Products of AQM are used in waste water treatment, both in industrial and domestic facilities.

Aquazone Oy

aquazone_72dpi_rgb1712

Waste water treatment and sludge treatment.

Artasfin

ArtasFin Oy edustaa emoyhtiönsä Artaksen ja sen yhteistyökumppaneiden ympäristöteknologiaa ja osaamista. Prosessien suunnittelussa otamme huomioon Pohjoismaiden erityisolosuhteet ja vaatimukset ympäristöteknologialle. Kylmä ilmasto ja tiukat puhdistusvaatimukset ovat haasteellisia erityisesti biologisille puhdistusprosesseille.

Vuosien mittaan prosessivalikoima on laajentunut kattamaan erilaiset veden- ja jätevedenpuhdistuksen tarpeet perinteisistä prosesseista käänteisosmoosiin ja ultrapuhtaan veden tuottamiseen. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös rikinpoistolaitokset ja savukaasujen puhdistus. Lisäksi Tarjoamme ratkaisuja bioenergian tuotantoon orgaanisesta jätteestä.

Bauer Watertechnology Oy

bauer_logo

Bauer Watertechnology Oy on erikoistunut kemikaalittoman vedenkäsittelyyn. Bauer-vedenkäsittelylaitteet suojaavat putkistoa sisäpuoliselta korroosiolta, mahdollistavat merkittävän energiansäästön ja pidentävät vesikalusteiden sekä vettä käyttävien koneiden käyttöikää – ilman kemikaaleja. Bauer-vedenkäsittelyllä voidaan minimoida kalkki- ja ruostekerrostumien muodostuminen, poistaa vanhat kerrostumat, parantaa kupari- ja sinkittyjen putkistojen korroosionkestävyyttä, sekä ehkäistä veden ruosteiseksi värjäytymistä. Bauer pitää puhtaina myös muoviputkistot. Bauer-vedenkäsittelylaitteita käytetään tuhansissa suomalaisissa kiinteistöissä. Bauer suojaa käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä kaikkialla missä vettä käytetään.

Clewer Oy

Clewer toimittaa ympäristöystävällisiä jätevedenpuhdistuslaitteistoja teollisuus- ja yhdyskuntakäyttöön ympäri maailman.

EcoFiSo Oy

EcoFiSo Oy tarjoaa kustannuksia ja tilaa säästäviä ratkaisuja liittyen mm. juomaveden puhdistukseen, suolanpoistoon, teollisuuden jätevesien puhdistukseen, öljyisiin vesiin, ruoka- ja juomateollisuuteen, auttaen samalla säästämään vesi- ja luontovaroja. Valmistamme korkean teknologian keraamiset kalvosuodattimet mikro- ja ultrasuodatukseen.

EHP Environment Oy

EHP Environment Oy on ympäristömittauksiin erikoistunut korkean teknologian yritys, joka tarjoaa erilaisiin veden, sään ja maaperän mittaushaasteisiin kokonaisratkaisuja ja kokonaisjärjestelmiä sekä myös yksittäisiä mittauslaitteita. Yritys on kehittänyt ympärivuotiseen, ulko-olosuhteissa tapahtuvaan mittaamiseen langattoman, pienikokoisen ja siirrettävän mittausjärjestelmän, joka on ajasta ja paikasta täysin riippumaton.

Erityisosaamistamme on veden laadun, veden virtaaman ja pinnankorkeuden mittaaminen haastavissa kohteissa. Palvelemme toimijoita, joilla on tarvetta mitata ”taivasalla” ulko-olosuhteissa erilaisia ympäristöseurantaan tai prosessiseurantaan liittyviä parametrejä ja tyypillisiä kohteita ovat kaivosteollisuuskohteet, jätehuoltosektori, turvetuotantosektori, infrastruktuurin rakentamishankkeet, maa- ja metsätaloussektori, vesilaitokset ja tutkimussektori sekä myös viranomaistarkkailut niin meri-, joki- kuin järvikohteissa.

Ekolet Oy

Kuivakäymäläratkaisut.

Ekomuovi Oy

Capture14

Ekomuovi Oy on erikoistunut kesto- ja erikoismuoveista tehtävien tuotteiden ja kokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen, tuotantoprosesseihin ja niiden kunnossapitokorjauksiin sekä varaosahuoltoon. Tuotteitamme ovat muun muassa erilaiset altaat ja säiliöt, prosessilaitteistot ja -putkistot, pinnoitukset sekä erilaiset ilmanpuhdistuslaitteistot ja teollisuuden poistoilmastoinnit. Palveluumme kuuluvat asennukset ja kunnossapito. Valmistamiamme tuotteita käytetään esimerkiksi puhtaanveden- ja jätevedenkäsittelylaitoksissa, pintakäsittelylaitoksissa, kemianteollisuudessa sekä laboratorio- ja prototyyppikäytössä.

Envor Protech

Envor Protech Oy on biokaasuteknologian asiantuntija. Olemme toimineet cleantech-alalla ympäristö- ja kierrätysliiketoiminnan parissa yli 20 vuoden ajan ja toteuttaneet useita biokaasulaitos­projekteja maailmanlaajuisesti.

Fenno Water Oy

tunnus

Fenno Water Oy valmistaa ja myy veden- ja jätevedenpuhdistuslaitteita sekä teollisiin että kunnallisiin laitoksiin. Tarjoamme myös suunnittelupalvelua.

Ferroplan Oy

Logo7

Ferroplan Oy on Suomen johtava kappale- ja massatavaran käsittelyyn kuljetinratkaisuja suunnitteleva ja valmistava yritys. Ferroplan on lisäksi erikoistunut vedenkäsittelyjärjestelmiin, jotka on suunnattu sekä yhdyskunnan että teollisten vesien käsittelyyn. Ferroplanin tuotteet tunnetaan suorituskykyisinä, luotettavina ja käyttöturvallisina. Yritys tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä toimituskokonaisuuksia.

Flootech

flootech

Flootech on maailmanlaajuisesti yksi johtavista vedenkäsittelylaitteiden ja laitosten toimittajista teollisuuteen ja kunnallisiin vedenkäsittelyhankkeisiin.

Flowrox

Flowrox (ent. Larox Flowsys) valmistaa vuosikymmenien kokemuksella venttiilejä ja pumppuja teollisuuteen. Keskitymme kuluttaviin, syövyttäviin ja muihin vaativiin sulku-, säätö- ja pumppaussovelluksiin erityisesti kaivos- ja mineraaliteollisuudessa sekä energia- ja ympäristöteollisuuden kohteissa. Vuonna 1997 Flowrox Oy:stä tuli maailman ensimmäinen letkuventtiilivalmistaja, jolle myönnettiin ISO 9001:2000 -laatusertifikaatti.Tuotevalikoimaan kuuluu letku-, levyluisti- ja pyörivät kiilaluistiventtiilit sekä letku- ja epäkeskoruuvipumput sekä niiden huolto.

Goodwell InfraDev Oy

goodwell-infradev-web-logo-iso

Goodwellin tuotevalikoimasta löytyy ratkaisut käytännössä kaikkiin jätevesikysymyksiin. Goodwellista saa apua olipa kyse yksittäisen vanhan jätevesikaivon saneerauksesta tai usean sadan kiinteistön kyläjärjestelmän rakentamisesta. Goodwell on suomalainen jätevesijärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut yritys.

IWT Päijät-Häme

iwt

IWT Päijät-Häme tarjoaa kemikaalittomia ratkaisuja suljettujen vesi- ja glykolipiirien korroosionsuojaukseen (clear water tecnology). Näillä ratkaisuilla lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä kemikaalit voidaan turvallisesti korvata luontoa, energiaa ja ylläpitokustannuksia säästäen.

Yritys tarjoaa myös muulle vesisektorille ekologisia ja tehokkaita laitteita ja järjestelmiä (esim. veden desinfiointiin etc). Yhteistyökumppaneina toimivat sekä suomalaiset että kansainväliset yritykset.

Kari-Finn Oy

logo6

Kari-Finn Oy valmistaa korkealaatuisia pintakytkimiä niin puhdas- kuin jätevesisovelluksiin.

Kauko International Oy

kaukointl

KaukoInternationalin historia ulottuu lähes 70 vuoden taakse. Jo silloin tavoitteena oli suomalaisten yritysten tuotteiden myynti ja markkinointi kaukomaille.

Nykyään KaukoInternational on seuraavissa maissa toimiva moderni kauppahuone yli 100 päämiehen portfolion avulla; Suomi, Baltia, Puola, Venäjä, Kazakstan, Kiina, Vietnam ja uusimpana Filippiinit.

Päätoimintana on edelleen Paperi ja Sellu, Energia ja Prosessit sekä Terveysteknologia ja Cleantech, johon vesi olennaisena osana kuuluu.

Meidän tavoitteena on toimia asiakkaidemme hyväksi nopeasti, avoimesti sekä vuosien osaamisella kohdemarkkinoilla kauppojen aikaansaamiseksi. Alhaiset riskit, kulut ja nopeus kaupalliseen implementointiin ovat vahvuuksiamme.

Keyflow Oy

cropped-logo_keyflow2

Keyflow Oy edustaa ja markkinoi useiden tunnettujen venttiili- ja toimilaitevalmistajien tuotteita. Virtausteknisten ongelmien ratkaisut toteutetaan modernin virtausteknologian avulla (esim. venttiileiden mitoitus).

Luode Consulting Oy

Luode Consulting Oy on vesialan asiantuntijatehtäviin ja mittausteknologiaan erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilöityjä mittaus- ja tarkkailuohjelmia sekä valmistaa ja maahantuo mittauslaitteistoja.

Onninen Oy

onninen_logo

Onninen tarjoaa kattavaa materiaalipalvelua urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille.

Oulu Water Alliance (OWA)

logo2

Vesi- ja prosessiteollisuuden valvonnan vaatimukset kiristyvät. Samaan aikaan tehokkuusvaatimusten kasvaessa tarvitaan yhä enemmän mittaustietoa. Tarjoamme ratkaisuja näihin haasteisiin tutkimuspalveluiden avulla. Modernit menetelmämme mahdollistavat prosessien toimivuuden sekä laadunvarmistuksen. Konseptimme mahdollistaa aivan uudenlaisen toimintavarmuuden prosessin ylösajoon sekä optimointiin. Tarjoamme

 • veden ja prosessien laadunvalvontapalveluja
 • mahdollisuuden ulkoistaa mittauspalvelut
 • mittalaitteiden ylläpito- ja huoltopalveluja
 • vesianalytiikan erikoisosaamista, jonka tarve tulee kasvamaan vesi- ja prosessiteollisuudessa
 • tutkimushankkeiden suunnittelua sekä toteutuspalveluja

Raita Environment Oy

logo-raita-eng

RAITA Environment on ympäristötekniikkaan erikoistunut yritys. Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla. Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin kohteisiin. Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-asutuksen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.

SansOx Oy

sansox_logo_transparent_bg_small

Sansox Oy on vuonna 2012 perustettu suomalainen cleantech-yhtiö, joka tutkii ja kehittää kestäviä vedenpuhdistusmenetelmiä vesihuoltoon, teollisuudelle, maatalouden ja kalatalouden tarpeisiin, kaivosteollisuudelle ja vesistöjen parantamiseen. Sen päätuote on Sansox Oxtube, jonka käytännön sovelluksiin yhtiö etsii jatkuvasti yhteistyökumppaneita.

Savaterra Oy

Saastuneiden maa-ainesten, erikoisjätteiden ja lietteen käsittely ja hyödyntäminen.

Slamex

Oy Slamex Ab:lla on yli 30 vuoden kokemus vedenkäsittelystä.  Slamex auttaa vedenpuhdistuksen koko prosessissa ja toimittaa kotimaisia laitteita, jotka on tarkoitettu jäteveden ja veden käsittelyyn vaativissa olosuhteissa.

Sofi Filtration

Energiatehokas mikrosuodatusratkaisu.

Solar Water Solutions

Aurinko/hybridivoimalla toimivia skaalattavia vedenkäsittelyratkaisuja.
Tekninen Palvelu
Tomi Niemi
logo15
Tekninen Palvelu Tomi Niemi on Upo OY:n ja Ekofinn Oy Ab toimittamien puhdistamoiden asiantuntija. Kauttamme kattavasti niin huollot, varaosat sekä saneeraukset tulevaisuuden määräysten mukaisiksi. Kauttamme myös BioFix-tuoteperhe sekä HUFO-Biosuodattimen täytekappaleet. Olemme myös mukana pienten puhdasvesilaitosten toteutuksessa.

Valmet Automation

valmet

Valmet Automation on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, öljy- ja kaasu-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Liiketoimintamme on organisoitu kolmeen segmenttiin: Kaivos- ja maarakennusteknologia, Energia- ja ympäristöteknologia sekä Paperi- ja kuituteknologia.

Vesi Eko Oy

vesieko logo

Vesistöjen kunnostusten suunnitteluun ja toteutuksiin erikoistunut asiantuntija.

VRT

VRT Finland on vedenalaisten rakennetarkastusten pioneeri, joka on vuodesta 2010 saakka tehnyt satoja tarkastuksia satamien, siltojen, voimalaitosten ja putkilinjojen vedenalaisiin rakenteisiin. VRT:n teknologia mahdollistaa tarkan ja yksityiskohtaisen 3D-kuvan erilaisista vedenalaisista rakenteista. VRT:n asiantuntijat keräävät, prosessoivat ja analysoivat aineiston, joka toimitetaan asiakkaalle helppokäyttöisen verkkopalvelun kautta. VRT kehittää asiakkaiden kanssa yhteistyössä työkaluja, joiden avulla tarkastuksen tietoja voidaan käyttää rakennusprojektien ja kunnossapidon tukena entistä helpommin sekä auttaa asiakasta hyödyntämään tietoa rakenteiden elinkaaren hallinnassa.

Watman Oy

Logo_WatMan

Oy WatMan Ab Vedenkäsittely valmistaa vedensuodattimia. Tuotanto-ohjelmaan kuuluvat lisäksi muut vedenkäsittelyn laitteet, porakaivopumput, paineenkorotuspumput, tyhjennyspumput ja keskipakopumput niin teollisuuteen kuin mökkikäyttöön. Watmanin erikoisosaamisen alueita ovat myös putkilämmönvaihtimet, suodattimien säiliöt sekä haponkestävän ja ruostumattoman teräksen hitsaus. Tarvittaessa suunnittelemme painesäiliöt sekä vedenkäsittelyn räätälöidyt erikoisratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan.

Winflow Water Oy

Winflow Water Oy kehittää ja tuotteistaa teknologioita, jotka soveltuvat muun muassa jäteveden puhdistukseen ja biokaasun tuotantoon. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ratkaisuja, jotka parantavat tuloksia ja pienentävät tarvittavia investointeja.

Urakoitsijat

Econet Oy

logo9

Econet Oy on vesi- ja ympäristötekniikan insinööri- ja suunnittelutoimisto, joka on erikoistunut kunnallisten ja teollisuuden vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden, jätteiden biologisten käsittelymenetelmien sekä biokaasun käsittelyn suunnitteluun, projektijohtamiseen ja urakointiin. Econet Oy:llä yrityksenä ja sen henkilöstöllä asiantuntijoina on laaja-alaista kokemusta vesihuollon toteutushankkeista KVR-periaatteella, laitosten suunnittelusta, kilpailuttamisesta, hankinnoista, sopimuskäytännöstä, urakka- ja työmaaneuvotteluista sekä laitosten käytöstä ja käynnistämisestä.

Fenno Water Oy

tunnus

Fenno Water Oy valmistaa ja myy veden- ja jätevedenpuhdistuslaitteita sekä teollisiin että kunnallisiin laitoksiin. Tarjoamme myös suunnittelupalvelua.

Ferroplan Oy

Logo7

Ferroplan Oy on Suomen johtava kappale- ja massatavaran käsittelyyn kuljetinratkaisuja suunnitteleva ja valmistava yritys. Ferroplan on lisäksi erikoistunut vedenkäsittelyjärjestelmiin, jotka on suunnattu sekä yhdyskunnan että teollisten vesien käsittelyyn. Ferroplanin tuotteet tunnetaan suorituskykyisinä, luotettavina ja käyttöturvallisina. Yritys tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä toimituskokonaisuuksia.

Flootech

flootech

Flootech on maailmanlaajuisesti yksi johtavista vedenkäsittelylaitteiden ja laitosten toimittajista teollisuuteen ja kunnallisiin vedenkäsittelyhankkeisiin.

Goodwell InfraDev Oy

goodwell-infradev-web-logo-iso

Goodwellin tuotevalikoimasta löytyy ratkaisut käytännössä kaikkiin jätevesikysymyksiin. Goodwellista saa apua olipa kyse yksittäisen vanhan jätevesikaivon saneerauksesta tai usean sadan kiinteistön kyläjärjestelmän rakentamisesta. Goodwell on suomalainen jätevesijärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut yritys.

Lehtinen Automation

Kuvahaun tulos haulle lehtinen automation

Lehtinen Automation toteuttaa vedenkäsittelyn ja automaation kokonaistoimitukset yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella. Tarjoamme palveluita asiakkaillemme teollisuuden, laivanrakennuksen ja kunnallistekniikan parissa aina konsultoinnista suunnitteluun, asennuksiin ja käyttöönottoon sekä huoltoon liittyen – niin kotimaassa kuin maailmalla.

Osaamisemme kattaa kaikki merkittävät vedenkäsittelyteknologiat ja -menetelmät (esimerkiksi): vedenpehmennys, käänteisosmoosi, elektrodeionisaatio, nano- ja ultrasuodatus, massasuodatus, kaasujen poisto kalvotekniikalla, raudan, mangaanin ja humuksen poisto, UV desifiointi sekä kemikaalien annostus.

Onninen Oy

onninen_logo

Onninen tarjoaa kattavaa materiaalipalvelua urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille.

Outotec Oyj

logo-outotec

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt asiakkailleen vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen.

Osana kokonaisvaltaisia mineraalien- ja metallinjalostusteollisuuden teknologiatoimituksia Outotec tarjoaa myös asiakaskohtaisesti suunniteltuja vesienkäsittelyn teknologioita ja ratkaisuja. Näin huomioiduksi tulee koko tuotantoketju. Outotecin tyypilliset kaivos- ja metalliteollisuuden vesienkäsittelyratkaisut perustuvat parhaisiin saatavilla oleviin teknologioihin ja laitteisiin, joiden avulla voidaan hallita teollisuudenalan tyypillisiä vesien ongelmia, kuten sulfaattia, metalleja, happamuutta/alkalisuutta ja näihin liittyen johtokykyä ja sameutta.

Outotecin vesienkäsittelyn ratkaisuissa haetaan mahdollisuuksia poistaa ja kierrättää koko laitoksen vesiä hyödyntäen Outotecin laajaa metallurgisen jalostusketjun prosessiosaamista. Outotecin ratkaisut tuottavat vettä, joka täyttää ympäristön päästönormit, maksimoivat veden kierrätyksen, ja vähentävät veden ja energian kulutusta.

Raita Environment Oy

logo-raita-eng

RAITA Environment on ympäristötekniikkaan erikoistunut yritys. Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla. Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin kohteisiin. Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-asutuksen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.

Watrec Oy

Watrec-logo-

Watrec Oy suunnittelee, rakentaa ja operoi biologisia lietteenkäsittelylaitoksia. Toteuttamamme projektit ovat lähinnä olleet yhdistelmäkäsittelylaitoksia, joiden vuosittainen kapasiteetti on ollut 7.000-15.000 tn TS välillä.

Metsä

Capture9

Arbonaut kehittää maailman johtavia paikkatietoratkaisuja metsien, luonnonvarojen ja maaston kartoitukseen. Laserkeilausteknologiaan perustuva tiedonkeruu ja analysointi on yrityksen vahvuus. Arbonaut on vakuuttanut maailman suurimpia metsäalan yrityksiä siitä, että palvelumme auttavat heitä kustannustehokkasti optimoimaan metsävarojen käyttöä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

Metsähallitus

Capture24

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin.  Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tapio

Capture31

Tapio tuottaa vesiensuojeluun liittyvää koulutusaineistoa ja maasto-oppaita metsäalan toimijoille sekä järjestää vesiensuojeluun liittyvää koulutusta käytännön toimijoille. Tapio tekee metsäalan organisaatioiden vesiensuojelun tason arviointeja ja kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa vesiensuojelun laadunhallintaa. Tapio kehittää metsätaloustoimenpiteiden käytännön vesiensuojelumenetelmiä ja tuottaa vedenlaadun seurantapalveluja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Kemikaalit

Faintend Oy 

 

The company focuses on the internationally patented Fain technology, which is used in the manufacture of Fain surfactant mixture. Fain surfactant mixture, which is also protected by patents, is a universal, flexible and ecological product.

Framco Chemicals

 

Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta

Kemira tuottaa ja markkinoi kemikaaleja ja sovellutuksia teollisuuden ja kunnallisten vesilaitosten raakaveden, jäteveden ja prosessiveden käsittelyyn. Suurimmat sovellusalueet ovat kunnallisessa veden- ja jätevedenkäsittelyssä, paperi- ja selluteollisuudessa sekä oil&mining -teollisuudessa. Kemira tekee laajaa tutkimustoimintaa globaalisti.


Energia & vesivoima

 

 

Doranova Oy on uusiutuvan energian ratkaisujen, sekä maaperän ja pohjaveden kunnostuksen edelläkävijä. Maaperien kunnostuksia Doranova on suorittanut jo yli 20 vuoden ajan itse kehittämillään in situ -menetelmillä, jotka eivät vaadi massojen vaihtoa, eivätkä häiritse kunnostettavan kohteen muuta käyttöä.  Uusiutuvan energian liiketoiminta on keskittynyt kaatopaikka- ja biokaasulaitosten projektitoimituksiin, joita tehdään Suomen ja Baltian lisäksi Aasiassa ja Afrikassa. Lisäksi yhtiöllä on molemmilla toimialoilla vahvaa T&K-toimintaa.

WSP Finland Oy

wsp

Vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu, sisältäen vesilaitokset, pumppaamot, säiliöt, vesitornit, avouomat, kanavat, tunnelit, ym. vesihuollon rakenteet sekä niihin liittyvän arkkitehtuurin, alue- ja ympäristösuunnittelun ja pohjarakennussuunnittelun. Vesistöjen ja pohjavesien tutkimukset ja suunnitelmat sisältäen vesistöjen kunnostuksen, tulvantorjunnan ja hulevesiselvitykset, väylät ja kanavat ja hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin. Vesihuollon, jätevesien puhdistuksen ja sanitaation konsultointi kansainvälisissä projekteissa.

Erikoispalvelut & muut

Pisara (Jyväskylän Energia Oy)

Pisara valjastaa korkean teknologian ja suomalaisen vesiosaamisen uudenlaiseksi palveluksi. Pisaran yhteistyömallien avulla kuntien vesihuoltoa voidaan vahvistaa ulkopuolisilla asiantuntijoilla, ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla. Pisara ylläpitää ja kehittää vesihuoltoa sekä teknisenä järjestelmänä että arvokkaana omaisuutena.

Business Finland

Business Finland on maailmanlaajuisesti toimiva organisaatio, joka rakentaa suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Business Finland verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. Business Finlandilla on yli 370 asiantuntijaa, jotka työskentelevät 66 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Business Finland avaa tulevaisuuden mahdollisuudet kansainvälisillä markkinoilla. Business Finlandin osaaminen ja palvelu vauhdittavat asiakkaiden menestystä kansainvälistymisen eri vaiheissa: ”autamme heitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisellä konseptilla, tuotteilla ja palveluilla”, kertoo Business Finland. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Business Finland hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, koulutusvientiä edistävä Future Learning Finland ja innovaatiotoimijoiden verkosto FinNode

Lamor Oy

For more than 30 years, Lamor has provided progressive solutions addressing environmental problems across the globe. Turn-key solutions combined with international, expert support & innovative technology are the fundamental cornerstones of Lamor’s foundation.

Lamor is the largest global provider of oil spill response equipment & services; including     emergency response resources, recovery operations including base management, contingency/crisis planning & risk assessment consulting. We offer accredited pollution, crisis & management training and cost-saving, progressive industrial solutions. A variety of innovative soil, water & sludge remediation treatments are tailored to the volume & needs of our clients.

Lunetten missiona on hyväntuulinen kuukautisvallankumous, jota johdetaan positiivisella fiiliksellä. Lunette haluaa rohkaista avointa ja inspiroivaa keskustelua kuukautisista: ”on tärkeää jättää perinnöksi parempi maailma, jossa kaikilla on oikeus kuukautishygieniaan”.  Käytännöllinen sekä toimiva muotoilu on luonut Lunetten, maailman suosituimman kuukupin, jota myydään tällä hetkellä yli 40:ssä maassa.

Sitra

Sitra on Eduskunnan alainen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia, etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Sitra toiminnan painopisteitä ovat resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta, työn ja talouden uudet toimintamallit sekä yhteiskunnan uudistumiskyky.