Yritysjäsenemme tarjoavat korkealaatuisia tuotteita, teknologiaratkaisuja ja palveluja.

 

Konsultointia & suunnittelua

Capture3  

Alleco Oy

Alleco on vuonna 1989 perustettu meribiologisin ja limnologisiin tutkimus- ja valistustöihin perehtynyt konsulttitoimisto.
Toimialaamme kuuluvat:
 • Tutkimukset
 • Vedenalaiset luontokartoitukset
 • Vedenalaisen luonnon hoito- ja käyttösuunnitelmat
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Tutkimussukeltajien koulutus
 • Luontonäyttelyt ja multimedia
 • Rakennettujen rantojen luonnollistaminen
 • Ympäristöjärjestelmät
 • Viistokaikuluotaukset
 • Syvyyskartoitukset

an  

Anthurium Oy

Yhdessä Anthuriumin kanssa tulet onnistumaan vesi- ja ympäristöalan sektorilla. Palvelumme kattavat hankekehitystä, konsultointia ja projektien suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tarvitsetpa hienostunutta tai soveltuvaa teknologiaa, myynnin tai asiakaspalvelun kehitystä, olitpa haja-asutusalueella tai kaupungissa, hallinnoitpa mikrolainoja tai korkotukiluottoja, löydät luotettavan tiimitoverin Anthuriumista.Tarjoamme konsultointia, myynti-, markkinointi- ja projektinjohtopalveluja liiketoiminnan ja viennin kehittämiseksi vesi- ja ympäristöalalla. Päämarkkina-alueemme ovat Suomessa ja Vietnamissa. Anthurium käyttää asiakkaidensa hyväksi laajaa kontaktiverkkoaan. Kehitämme projekteja aktiivisesti. Pyrimme saattamaan toimijoita yhteen, yhdistämään erikoisosaamista ja teknologiaa uusiksi ja kilpailukykyisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Visiomme on toimia ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi.

 

Bluet Oy Ltd

Bluet Oy Ltd on suomalainen yritys, jonka liiketoiminta-ajatuksena on kelluvien ratkaisujen hankekehitys, myynti, suunnittelu ja toteutus. Tarjoamme kattavaa suunnittelu- ja konsultointipalveluita rannikkoalueiden kaupalliseen hyödyntämiseen maailmanlaajuisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä maailman parhaiden urakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja suunnittelijoiden kanssa, ja kohdemaassa etsimme parhaat paikalliset osaajat projektiisi.
Ota kaikki irti ranta-alueiden tarjoamista mahdollisuuksista, lisää liiketoimintasi vetovoimaa ja hyödy kasvavasta kiinnostuksesta. Korkeatasoiset ratkaisumme ovat skaalautuvia ja ne räätälöidään vastaamaan toimintasi tarpeita.

Capture12 

EduCluster Finland Oy

Gateway to Finnish excellence in education and an expert community creating educational capacity with partners.

logo8

FCG International Oy

FCG:n palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren. Palvelumme kattavat vesihuollon eritasoiset suunnitelmat, toteutuksen asiantuntijatehtävät sekä erilaiset vesihuoltoon liittyvät tutkimukset, selvitykset ja mallinnukset. Vesihuollon osaamisemme kattaa

 • Alueelliset ja seudulliset vesihuoltojärjestelmät
 • Pohjavesitutkimukset
 • Vedenkäsittelylaitokset ja jätevedenpuhdistamot
 • Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
 • Verkostot ja siirtolinjat
 • Vesihuollon prosessitekniikka
 • Vesi- ja ympäristölaboratoriopalvelut
 • Ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA)
 • Vesihuollon organisaatioselvitykset

Gaia.logo_ 

Gaia Group Oy

Gaialla on toimistot Suomessa (Helsinki, Kouvola, Turku), Sveitsissä (Geneve) ja Kiinassa (Chengdu).  Gaia Consulting Oy tarjoaa Gaian kestävän kehityksen ratkaisuja yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille Suomessa ja ulkomailla. Gaia Consulting:
 • suunnittelee ja toteuttaa laadukkaita ja kustannustehokkaita  energia- ja ilmastoratkaisuja
 • kehittää turvallisuutta ja riskienhallintaa kattaen ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät riskit
 • toteuttaa arviointi- ja ennakointihankkeita
 • analysoi ja kehittää innovaatiotoimintaa
 • palvelee strategiaprosesseissa.

logo2

Pohjavesikonsultointi Asko Vasarvuori

Porakaivoratkaisuja.

   

Luode Consulting Oy

Luode Consulting Oy on vesialan asiantuntijatehtäviin ja mittausteknologiaan erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilöityjä mittaus- ja tarkkailuohjelmia sekä valmistaa ja maahantuo mittauslaitteistoja.

Capture21

 Niras

Niras on laajojen maa- ja metsätalouteen, luonnonvaroihin sekä ympäristöalaan liittyvien kehitysyhteistyöhankkeiden toteutukseen erikoistunut konsulttiyhtiö. Niras toteuttaa ulkoministeriön ja kehityspankkien rahoittamia vesihuoltoprojekteja kehitysmaissa.
 Konsulttitoimisto Planpoint Oy

Consulting services for developing markets

 

Pöyry Management Consulting Oy

Pöyry Management Consulting Oy on liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut yhtiö, jonka palvelut kattavat pääoma- ja resurssi-intensiivisten teollisuudenalojen koko arvoketjun. Yhtiö on osa Johdon konsultointi -liiketoimintaryhmää. Yhtiön energiateollisuuden, metsäteollisuuden sekä ympäristöteknologian (ml. vesi, jätevesi ja jätevesiliete) erikoisosaajat toimivat neuvonantajina asiakkaan strategian kehittämisessä ja toimintojen tehostamisessa. Yhtiö tuo lisäarvoa asiakkaalle yhdistämällä syvällisen tieto-taidon sekä vahvan strategisen ja toimialakohtaisen osaamisen auttaen asiakasta tekemään päätöksiä sekä toimimaan tehokkaasti pitkällä aikavälillä.

Henkilöstö vuonna 2014 oli 93 henkilöä.

Ramboll_Logo_Websites  

Ramboll Finland Oy

Ramboll Finland Oy tarjoaa vesihuollon suunnittelu-, asiantuntija- ja analyysipalveluja. Tärkeimpiä suunnittelukohteitamme ovat vedenkäsittelylaitosten prosessi-ja laitossuunnittelu, vesihuoltoverkostojen mitoitus ja rakennussuunnittelu sekä monipuoliset analyysi- ja mittauspalvelut. Monialayrityksenä voimme tarjota suunnittelun ja konsultoinnin useimmat osa-alueet ilman alihankkijoita.
Saffron Consulting International Ltd

 

Saffron Consulting International Ltd provides services for donors, government agencies, private secotr, international organization and NGO’s covering the following: i) Match-making, Business-to-Business facilitation and sales. ii) Tendering. Technical tender writing, local / international partner identification, expert recruitment, fact finding, and tender coordination and process management. iii) Technical consulting. Natural Resources Management, water, environment, land administration, infrastructure and energy sectors for project management and implementation, formulation, evaluation, appraisal and review.

sito  

Sito

Sito on infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden moniosaajayritys. Lähes 500 asiantuntijaamme tarjoavat mutkatonta palvelua, korkealuokkaista projektinjohtoa ja suunnittelua kymmenellä paikkakunnalla. Alan kokoluokassamme ainoana kotimaisena palveluyrityksenä paikallistuntemuksemme kattaa koko Suomen. Osaamisemme kattaa infran koko elinkaaren ja kaikki palvelut. Tarjoamme kokonaisuuden, joka sisältää infran, liikenteen, maankäytön ja ympäristön sekä niihin liittyvät digitaaliset palvelut.
TineCoin Consulting and expert services for water technologies.

vesieko logo 

Vesi Eko Oy

Vesistöjen kunnostusten suunnitteluun ja toteutuksiin erikoistunut asiantuntija.

wsp 

WSP Finland Oy

Vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu, sisältäen vesilaitokset, pumppaamot, säiliöt, vesitornit, avouomat, kanavat, tunnelit, ym. vesihuollon rakenteet sekä niihin liittyvän arkkitehtuurin, alue- ja ympäristösuunnittelun ja pohjarakennussuunnittelun. Vesistöjen ja pohjavesien tutkimukset ja suunnitelmat sisältäen vesistöjen kunnostuksen, tulvantorjunnan ja hulevesiselvitykset, väylät ja kanavat ja hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin. Vesihuollon, jätevesien puhdistuksen ja sanitaation konsultointi kansainvälisissä projekteissa.

af

ÅF Consult Oy

ÅF Consult Oy on Suomen johtava energia-alan konsultti, jonka toimialohin kuuluvat myös infrastruktuurin kehittämiseen ja ympäristöön liittyvät palvelut. Veteen ja vesihuoltoon liittyviä esimerkkejä palveluvalikoimastamme ovat -vesivoimalaitosten suunnittelu-patoihin ja patoturvallisuuteen liittyvät tehtävät-vesihuoltojärjestelmät-pohja- ja pintavesiselvitykset-kalastotutkimukset ja kalateiden suunnittelu-säännöstelyhankkeisiin liittyvät selvitys- ja suunnittelutyöt-lupahakemukset-ympäristövaikutusten arvioinnit.


Vedenlaadun & hydrologista tarkkailua & kaukokartoitusta

a-lab_tunnus_varillinen

a-lab Oy

A-Lab Oy on mittaus- ja tiedonkeruuteknologiaan sekä langattomiin anturijärjestelmiin erikoistunut yritys. Mittausjärjestelmiä toimitetaan eri kohteisiin (luonnonvesien ympäristömittaukset, takousvesijärjestelmien mittaukset), sekä määrä- että laatu- (virtaus-, paine-, jne. mittaukset). Luonnonvesissä myös meteorologiset asiat – myös sääsasemia. Tietopalevelut/internet: tiedon siirto. Koko vertikaalinen ketju: antureista virtuaalivalvomoon jossa tieto. Langaton, automaattinen mittaus/tiedonvälitys. Webbiselaimella voi katsoa – internettelemetria (internet plus etämittaus), mistä tahansa maailmassa.

 

Alshain

Data-analyysi, teollisuusautomaatio-, ohjelmointi ja kehitys.

Capture6 

Aquamarine Robots

 

Aquamarine Robots tarjoaa kustannustehokkaat robottitekniikkaan perustuvat työkalut vesistöjen mittaustarpeisiin.

aqsens_logo2

Aqsens Oy

Nesteiden kokonaiskoostumuksen profilointia, laadunvalvontaa.

Capture9

Arbonaut Oy

Arbonaut  kehittää maailman johtavia paikkatietoratkaisuja metsien, luonnonvarojen ja maaston kartoitukseen. Laserkeilausteknologiaan perustuva tiedonkeruu ja analysointi on yrityksen vahvuus. Arbonaut on vakuuttanut maailman suurimpia metsäalan yrityksiä siitä, että palvelumme auttavat heitä kustannustehokkasti optimoimaan metsävarojen käyttöä. 

bukert 

Bürkert Oy

 

Bürkert on yksi maailman johtavista venttiili- ja mittalaitevalmistajista. Tarjoten ratkaisuja nesteiden ja kaasujen mittaukseen ja säätöön.

Capture11

EHP-Tekniikka Ltd

EHP-Tekniikka Oy on ympäristömittauksiin erikoistunut korkean teknologian yritys, joka tarjoaa erilaisiin veden, sään ja maaperän mittaushaasteisiin kokonaisratkaisuja ja kokonaisjärjestelmiä sekä myös yksittäisiä mittauslaitteita. Yritys on kehittänyt ympärivuotiseen, ulko-olosuhteissa tapahtuvaan mittaamiseen langattoman, pienikokoisen ja siirrettävän mittausjärjestelmän, joka on ajasta ja paikasta täysin riippumaton.

Erityisosaamistamme on veden laadun, veden virtaaman ja pinnankorkeuden mittaaminen haastavissa kohteissa. Palvelemme toimijoita, joilla on tarvetta mitata ”taivasalla” ulko-olosuhteissa erilaisia ympäristöseurantaan tai prosessiseurantaan liittyviä parametrejä ja tyypillisiä kohteita ovat kaivosteollisuuskohteet, jätehuoltosektori, turvetuotantosektori, infrastruktuurin rakentamishankkeet, maa- ja metsätaloussektori, vesilaitokset ja tutkimussektori sekä myös viranomaistarkkailut niin meri-, joki- kuin järvikohteissa.

Capture19

Luode Consulting Oy

Luode Consulting Oy on vesialan asiantuntijatehtäviin ja mittausteknologiaan erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilöityjä mittaus- ja tarkkailuohjelmia sekä valmistaa ja maahantuo mittauslaitteistoja.
MPD_logo_web
Measurepolis Development Oy
Kajaanissa sijaitseva Measurepolis on mittaus- ja tietojärjestelmien osaamiskeskittymä, jonka tarkoituksena on kehittää mittaus- ja tietojärjestelmäteknologiasta kannattavaa liiketoimintaa.

vaisala.logo

Vaisala

Valmistamme ja markkinoimme instrumentteja ja järjestelmiä luonnonvesien määrän reaaliaikaiseen monitorointiin ja ennustamiseen. Tyypillisiä mitattavia suureita ovat sade ja pinnankorkeus ja sovellusalueet tulvaennustejärjestelmät.

 Automaatio & kaukokäyttö ja tiedonhallinta, Smart Water

 

Biwatech

keypro

Keypro Oy

Keypro Oy on GIS- ja CAF-asiantuntijayritys, joka toimittaa verkkotietojärjestelmiä niin telealalle kun vesi- ja viemärijärjestelmiin. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja energianjakeluun, katuvalaistukseen ja kaukolämpöön. Tarjoamme johtoverkkojen kartoitus- ja dokumentointipalveluja sekä televerkkojen suunnittelua. Asiantuntijamme auttavat vanhan verkkoaineiston digitalisoinnissa ja muunatmisessa tietokantamuotoon. Tämän lisäksi koulutamme verkkosuunnittelijoita järjestelmämme käyttöön.

masinotek_logo_v5

Masinotek

Masinotek on suomalainen yhtiö, jolla on toimistot Vantaalla ja Oulussa sekä toimipiste Jyväskylässä. Toimitamme teollisuuden ja ympäristöhuollon teknologioita, järjestelmiä ja palveluita. Yhtiön syvintä osaamista ovat erityisesti asiakkaiden toiveet huomioiva ohjelmistokehittäminen sekä rajapintojen kautta tehtävät järjestelmäkytkennät esim. kenttälaitteisiin. Masinotekin tavoitteena on ennen kaikkea uusien innovatiivisten ratkaisujen tuottaminen teollisuuteen sekä energia-. vesi- ja ympäristöhuoltoon.

Nykyisiä omia tuotteitamme vesipuolelle ovat mm. mittaus- ja anturijärjestelmät etämonitorointiin, kunnossapitojärjestelmät, vesilaitosten sähköiset käyttöpäiväkirjat, laboratoriojärjestelmien Web-pohjaiset seurantajärjestelmät sekä kaukovalvontajärjestelmät ja edellisiin järjestelmiin kytkeytyvät karttapalvelut.

planora

Planora Oy

Planora Oy on 1987 perustettu teollisuus-, energia- ja automaatiosuunnittelun laaja-alaisesti hallitseva yritys. Planora-ratkaisu on suunnittelun eri sektoreiden tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä ja yhdistämistä kustannuksiltaan järkeväksi, asiakkaan kannalta toimivaksi ja ennen kaikkea tuottavaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa keskeisimmässä osassa on parametrinen suunnittelu-, Cad- ja tietokantatekniikka.

 

profimeras

Profimeas Ltd

Mittaus- ja tutkimuslaitteita.

logo13

Satel Oy

Satel on ISO sertifioitu, radiomodeemien suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yritys. Toimintamme lähtökohtana on aina ollut kehittää erinomaisin radio-ominaisuuksin varustettuja kestäviä, laadukkaita tuotteita.

scatman

Scatman Oy

SCATMAN kehittää ja myy mobiili- ja web-teknologiaan perustuvia sähköisiä tiedonkeruutyökaluja ja niihin liittyviä palveluja etenkin ympäristön ja muiden luontoon liittyvien ilmiöiden kartoituksiin. Yrityksen ratkaisuja hyödynnetään myös teollisuudessa, esim. kentällä tapahtuvassa huollossa ja laiteasennuksissa. SCATMANin tuotteiden avulla voidaan säästää merkittävästi aikaa ja resursseja kentällä tapahtuvan työn suorituksessa.

Capture29

Senfit Oy

Toimitamme jätevesilaitoksiin sakeusmittalaitteita.

 

Soil Scout Oy

 

Langattomia ratkaisuja maaperän monitorointiin veden- ja energiankäytön optimoimiseksi.

 

Trimble Solutions Oy

 

 

Trimble Solutions Oy tarjoaa verkkotietojärjestelmänvesi- ja viemäriverkoston hallintaan ja vesihuollon tehtävien suorittamiseen suunnittelusta rakentamiseen, käyttötoimintaan ja kunnossapitoon.Vesihuollon toimialalla keskitymme vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesihuoltotoimintaan liittyvien tärkeimpien tietojen ja liiketoimintaprosessien mallintamiseen ja verkosto-omaisuudenhallintaan. Tavoitteemme on tehostaa asiakkaittemme liiketoimintaa ja tukea optimoituja investointipäätöksiä.

vaisala.logo

Vaisala

Valmistamme ja markkinoimme instrumentteja ja järjestelmiä luonnonvesien määrän reaaliaikaiseen monitorointiin ja ennustamiseen. Tyypillisiä mitattavia suureita ovat sade ja pinnankorkeus ja sovellusalueet tulvaennustejärjestelmät.

valmet

Valmet Automation

Metso – Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, öljy- ja kaasu-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Liiketoimintamme on organisoitu kolmeen segmenttiin: Kaivos- ja maarakennusteknologia, Energia- ja ympäristöteknologia sekä Paperi- ja kuituteknologia.

Vesiotec Oy

Cloud-enabled solutions for risk management and safety plan implementation.

Tekniset ratkaisut ja laitteet

logo

Aprotech Oy                                                       

Laaja valikoima teknologioita, tuotteita ja palveluita, joiden avulla neste voidaan erotella kiinto-aineesta sekä mekaanisesti että termisesti. Ratkaisut soveltuvat sekä yhdyskunta että teollisuus sovelluksiin. Tarjoamme kokonaisratkaisuja lietteen saostukseen, vedenpoistoon ja kuivaukseen yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa sisältäen lietteen analysointipalvelut sekä asennus-, automaatio- ja prosessikartoitukset.

Capture7

Aquamec Oy (Watermaster)

Watermaster multipurpose machines for shallow water applications.

Capture8

Aquaminerals Finland Oy

Production of heavy metal and metalloid sorbents. Products of AQM are used in waste water treatment, both in industrial and domestic facilities.

aquazone_72dpi_rgb1712

Aquazone Oy

Waste water treatment and sludge treatment.

bauer_logo

Bauer Watertechnology Oy

Bauer Watertechnology Oy on erikoistunut kemikaalittoman vedenkäsittelyyn. Bauer-vedenkäsittelylaitteet suojaavat putkistoa sisäpuoliselta korroosiolta, mahdollistavat merkittävän energiansäästön ja pidentävät vesikalusteiden sekä vettä käyttävien koneiden käyttöikää – ilman kemikaaleja. Bauer-vedenkäsittelyllä voidaan minimoida kalkki- ja ruostekerrostumien muodostuminen, poistaa vanhat kerrostumat, parantaa kupari- ja sinkittyjen putkistojen korroosionkestävyyttä, sekä ehkäistä veden ruosteiseksi värjäytymistä. Bauer pitää puhtaina myös muoviputkistot. Bauer-vedenkäsittelylaitteita käytetään tuhansissa suomalaisissa kiinteistöissä. Bauer suojaa käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä kaikkialla missä vettä käytetään.

 

Bürkert Oy

Bürkert on yksi maailman johtavista venttiili- ja mittalaitevalmistajista. Tarjoten ratkaisuja nesteiden ja kaasujen mittaukseen ja säätöön.

 

Dewaco Oy

Dewaco Oy tarjoaa ratkaisut monimutkaisiinkin jätevedenkäsittelyn haasteisiin. Yritys pystyy auttamaan jätevesilaitoksia vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja nostamaan kannattavuuttaan lisääntyneen bioenergian avulla. Tehostetulla kaasuntuotannolla on suuri merkitys kymmenille tuhansille jätevesilaitoksille maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on täydelliset järjestelmät lietteen tiivistykseen, puristamiseen ja keräämiseen/siirtoon. Järjestelmiä on toimitettu menestyksekkäästi sekä kunnallisille että teollisuuden jätevesilaitoksille. Kaikki tuotteemme on suunniteltu pitkää ja luotettavaa käyttöä varten, operointiajan tarpeen ja huoltokustannukset minimoiden. DEWA-tuotteet ovat helposti liitettävissä olemassa oleviin järjestelmiin.
EcoFiSo Oy EcoFiSo Oy tarjoaa kustannus- ja tilaa säästäviä ratkaisuja liittyen mm. juomaveden puhdistukseen, suolanpoistoon, teollisuuden jätevesien puhdistukseen, öljyisiin vesiin, ruoka- ja juomateollisuuteen, auttaen samalla säästämään vesi- ja luontovaroja. Valmistamme korkean teknologian keraamiset kalvosuodattimet mikro- ja ultrasuodatukseen.

Capture11

EHP-Tekniikka Oy

EHP-Tekniikka Oy on ympäristömittauksiin erikoistunut korkean teknologian yritys, joka tarjoaa erilaisiin veden, sään ja maaperän mittaushaasteisiin kokonaisratkaisuja ja kokonaisjärjestelmiä sekä myös yksittäisiä mittauslaitteita. Yritys on kehittänyt ympärivuotiseen, ulko-olosuhteissa tapahtuvaan mittaamiseen langattoman, pienikokoisen ja siirrettävän mittausjärjestelmän, joka on ajasta ja paikasta täysin riippumaton.

Erityisosaamistamme on veden laadun, veden virtaaman ja pinnankorkeuden mittaaminen haastavissa kohteissa. Palvelemme toimijoita, joilla on tarvetta mitata ”taivasalla” ulko-olosuhteissa erilaisia ympäristöseurantaan tai prosessiseurantaan liittyviä parametrejä ja tyypillisiä kohteita ovat kaivosteollisuuskohteet, jätehuoltosektori, turvetuotantosektori, infrastruktuurin rakentamishankkeet, maa- ja metsätaloussektori, vesilaitokset ja tutkimussektori sekä myös viranomaistarkkailut niin meri-, joki- kuin järvikohteissa.

Ekolet Oy Dry toilet solutions.

Capture14

Ekomuovi Oy

Ekomuovi Oy on erikoistunut kesto- ja erikoismuoveista tehtävien tuotteiden ja kokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen, tuotantoprosesseihin ja niiden kunnossapitokorjauksiin sekä varaosahuoltoon. Tuotteitamme ovat muun muassa erilaiset altaat ja säiliöt, prosessilaitteistot ja -putkistot, pinnoitukset sekä erilaiset ilmanpuhdistuslaitteistot ja teollisuuden poistoilmastoinnit. Palveluumme kuuluvat asennukset ja kunnossapito. Valmistamiamme tuotteita käytetään esimerkiksi puhtaanveden- ja jätevedenkäsittelylaitoksissa, pintakäsittelylaitoksissa, kemianteollisuudessa sekä laboratorio- ja prototyyppikäytössä.

tunnus

Fenno Water Oy

Fenno Water Oy valmistaa ja myy veden- ja jätevedenpuhdistuslaitteita sekä teollisiin että kunnallisiin laitoksiin. Tarjoamme myös suunnittelupalvelua.

Logo7

Ferroplan Oy

Ferroplan Oy on Suomen johtava kappale- ja massatavaran käsittelyyn kuljetinratkaisuja suunnitteleva ja valmistava yritys. Ferroplan on lisäksi erikoistunut vedenkäsittelyjärjestelmiin, jotka on suunnattu sekä yhdyskunnan että teollisten vesien käsittelyyn. Ferroplanin tuotteet tunnetaan suorituskykyisinä, luotettavina ja käyttöturvallisina. Yritys tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä toimituskokonaisuuksia.

flootech

Flootech

Flootech on maailmanlaajuisesti yksi johtavista vedenkäsittelylaitteiden ja laitosten toimittajista teollisuuteen ja kunnallisiin vedenkäsittelyhankkeisiin.

 

Flowrox

Flowrox (ent. Larox Flowsys) valmistaa vuosikymmenien kokemuksella venttiilejä ja pumppuja teollisuuteen. Keskitymme kuluttaviin, syövyttäviin ja muihin vaativiin sulku-, säätö- ja pumppaussovelluksiin erityisesti kaivos- ja mineraaliteollisuudessa sekä energia- ja ympäristöteollisuuden kohteissa. Vuonna 1997 Flowrox Oy:stä tuli maailman ensimmäinen letkuventtiilivalmistaja, jolle myönnettiin ISO 9001:2000 -laatusertifikaatti.Tuotevalikoimaan kuuluu letku-, levyluisti- ja pyörivät kiilaluistiventtiilit sekä letku- ja epäkeskoruuvipumput sekä niiden huolto.

goodwell-infradev-web-logo-iso

Goodwell InfraDev Oy

Goodwellin tuotevalikoimasta löytyy ratkaisut käytännössä kaikkiin jätevesikysymyksiin. Goodwellista saa apua olipa kyse yksittäisen vanhan jätevesikaivon saneerauksesta tai usean sadan kiinteistön kyläjärjestelmän rakentamisesta. Goodwell on suomalainen jätevesijärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut yritys.

iwt

IWT Päijät-Häme

IWT Päijät-Häme tarjoaa kemikaalittomia ratkaisuja suljettujen vesi- ja glykolipiirien korroosionsuojaukseen (clear water tecnology). Näillä ratkaisuilla lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä kemikaalit voidaan turvallisesti korvata luontoa, energiaa ja ylläpitokustannuksia säästäen.

Yritys tarjoaa myös muulle vesisektorille ekologisia ja tehokkaita laitteita ja järjestelmiä (esim. veden desinfiointiin etc). Yhteistyökumppaneina toimivat sekä suomalaiset että kansainväliset yritykset.

logo6

Kari-Finn Oy

Kari-Finn Oy valmistaa korkealaatuisia pintakytkimiä niin puhdas- kuin jätevesisovelluksiin.

kaukointl 

Kauko International Oy

KaukoInternationalin historia ulottuu lähes 70 vuoden taakse. Jo silloin tavoitteena oli suomalaisten yritysten tuotteiden myynti ja markkinointi kaukomaille.

Nykyään KaukoInternational on seuraavissa maissa toimiva moderni kauppahuone yli 100 päämiehen portfolion avulla; Suomi, Baltia, Puola, Venäjä, Kazakstan, Kiina, Vietnam ja uusimpana Filippiinit.

Päätoimintana on edelleen Paperi ja Sellu, Energia ja Prosessit sekä Terveysteknologia ja nk. Cleantech johon vesi olennaisena osana kuuluu. Juuri nyt on käynnissä Kazakstaniin liittyvä vientirengas-hanke jossa mukana olavt mm. Doranova, Ferroplan, Leancom, ECP Group, Ekomuovi sekä Savosolar. Mukaan otetaan myös uusia halukkaita yrityksiä jotka haluavat kasvaville markkinoille.

Meidän tavoitteena on toimia asiakkaidemme hyväksi nopeasti, avoimesti sekä vuosien osaamisella kohdemarkkinoilla kauppojen aikaansaamiseksi. Alhaiset riskit, kulut ja nopeus kaupalliseen implementointiin ovat vahvuuksiamme.

cropped-logo_keyflow2

Keyflow Oy

Keyflow Oy edustaa ja markkinoi useiden tunnettujen venttiili- ja toimilaitevalmistajien tuotteita. Virtausteknisten ongelmien ratkaisut toteutetaan modernin virtausteknologian avulla (esim. venttiileiden mitoitus).

Capture20

KSB Finland

Vesi- ja jätevesilaitokset, pumppaamot, vesi- ja jätevesipumput ja venttiilit, sekoittimet.

 

OdorOff

Specializing in odor removal.

 

Luode Consulting Oy

Luode Consulting Oy on vesialan asiantuntijatehtäviin ja mittausteknologiaan erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilöityjä mittaus- ja tarkkailuohjelmia sekä valmistaa ja maahantuo mittauslaitteistoja.

onninen_logo

Onninen Oy

Onninen tarjoaa kattavaa materiaalipalvelua urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille.

logo2

Oulu Water Alliance (OWA)

Vesi- ja prosessiteollisuuden valvonnan vaatimukset kiristyvät. Samaan aikaan tehokkuusvaatimusten kasvaessa tarvitaan yhä enemmän mittaustietoa. Tarjoamme ratkaisuja näihin haasteisiin tutkimuspalveluiden avulla. Modernit menetelmämme mahdollistavat prosessien toimivuuden sekä laadunvarmistuksen. Konseptimme mahdollistaa aivan uudenlaisen toimintavarmuuden prosessin ylösajoon sekä optimointiin. Tarjoamme

 • veden ja prosessien laadunvalvontapalveluja
 • mahdollisuuden ulkoistaa mittauspalvelut
 • mittalaitteiden ylläpito- ja huoltopalveluja
 • vesianalytiikan erikoisosaamista, jonka tarve tulee kasvamaan vesi- ja prosessiteollisuudessa
 • tutkimushankkeiden suunnittelua sekä toteutuspalveluja

Capture27

pH-Vetikko

pH Vetikko Oy on haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä suunnitteleva ja rakentava yritys. Tuomme maahan luotettavia Klargester BioDisc -bioroottoripuhdistamoja ja integroidulla pumpulla varustettuja Watercare -saostussäiliöitä maaperäkäsittelyjärjestelmiin.

logo-raita-eng

Raita Environment Oy

RAITA Environment on ympäristötekniikkaan erikoistunut yritys. Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla. Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin kohteisiin. Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-asutuksen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.

 

SansOx Oy

Sansox Oy on vuonna 2012 perustettu suomalainen cleantech-yhtiö, joka tutkii ja kehittää kestäviä vedenpuhdistusmenetelmiä vesihuoltoon, teollisuudelle, maatalouden ja kalatalouden tarpeisiin, kaivosteollisuudelle ja vesistöjen parantamiseen. Sen päätuote on Sansox Oxtube, jonka käytännön sovelluksiin yhtiö etsii jatkuvasti yhteistyökumppaneita.

 

Savaterra Oy

 

Capture30 

Oy Slamex Ab

Oy Slamex Ab:lla on yli 30 vuoden kokemus vedenkäsittelystä.  Slamex auttaa vedenpuhdistuksen koko prosessissa ja toimittaa kotimaisia laitteita, jotka on tarkoitettu jäteveden ja veden käsittelyyn vaativissa olosuhteissa.

 

Sofi Filtration

Filters for process water purification.

 

Solar Water Solutions

logo15

Tekninen Palvelu Tomi Niemi

Tekninen Palvelu Tomi Niemi on Upo OY:n ja Ekofinn Oy Ab toimittamien puhdistamoiden asiantuntija. Kauttamme kattavasti niin huollot, varaosat sekä saneeraukset tulevaisuuden määräysten mukaisiksi. Kauttamme myös BioFix-tuoteperhe sekä HUFO-Biosuodattimen täytekappaleet. Olemme myös mukana pienten puhdasvesilaitosten toteutuksessa.

valmet

Valmet Automation

Valmet Automation on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, öljy- ja kaasu-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Liiketoimintamme on organisoitu kolmeen segmenttiin: Kaivos- ja maarakennusteknologia, Energia- ja ympäristöteknologia sekä Paperi- ja kuituteknologia.

vesieko logo

Vesi Eko Oy

Vesistöjen kunnostusten suunnitteluun ja toteutuksiin erikoistunut asiantuntija.

Logo_WatMan

Watman Oy

Oy WatMan Ab Vedenkäsittely valmistaa vedensuodattimia. Tuotanto-ohjelmaan kuuluvat lisäksi muut vedenkäsittelyn laitteet, porakaivopumput, paineenkorotuspumput, tyhjennyspumput ja keskipakopumput niin teollisuuteen kuin mökkikäyttöön. Watmanin erikoisosaamisen alueita ovat myös putkilämmönvaihtimet, suodattimien säiliöt sekä haponkestävän ja ruostumattoman teräksen hitsaus. Tarvittaessa suunnittelemme painesäiliöt sekä vedenkäsittelyn räätälöidyt erikoisratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan.

Urakoitsijat

logo9

Econet Oy

Econet Oy on vesi- ja ympäristötekniikan insinööri- ja suunnittelutoimisto, joka on erikoistunut kunnallisten ja teollisuuden vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden, jätteiden biologisten käsittelymenetelmien sekä biokaasun käsittelyn suunnitteluun, projektijohtamiseen ja urakointiin. Econet Oy:llä yrityksenä ja sen henkilöstöllä asiantuntijoina on laaja-alaista kokemusta vesihuollon toteutushankkeista KVR-periaatteella, laitosten suunnittelusta, kilpailuttamisesta, hankinnoista, sopimuskäytännöstä, urakka- ja työmaaneuvotteluista sekä laitosten käytöstä ja käynnistämisestä.

tunnus

Fenno Water Oy

Fenno Water Oy valmistaa ja myy veden- ja jätevedenpuhdistuslaitteita sekä teollisiin että kunnallisiin laitoksiin. Tarjoamme myös suunnittelupalvelua.

Logo7

Ferroplan Oy

Ferroplan Oy on Suomen johtava kappale- ja massatavaran käsittelyyn kuljetinratkaisuja suunnitteleva ja valmistava yritys. Ferroplan on lisäksi erikoistunut vedenkäsittelyjärjestelmiin, jotka on suunnattu sekä yhdyskunnan että teollisten vesien käsittelyyn. Ferroplanin tuotteet tunnetaan suorituskykyisinä, luotettavina ja käyttöturvallisina. Yritys tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä toimituskokonaisuuksia.

flootech

Flootech

Flootech on maailmanlaajuisesti yksi johtavista vedenkäsittelylaitteiden ja laitosten toimittajista teollisuuteen ja kunnallisiin vedenkäsittelyhankkeisiin.

goodwell-infradev-web-logo-iso

Goodwell InfraDev Oy

Goodwellin tuotevalikoimasta löytyy ratkaisut käytännössä kaikkiin jätevesikysymyksiin. Goodwellista saa apua olipa kyse yksittäisen vanhan jätevesikaivon saneerauksesta tai usean sadan kiinteistön kyläjärjestelmän rakentamisesta. Goodwell on suomalainen jätevesijärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut yritys.

onninen_logo

Onninen Oy

Onninen tarjoaa kattavaa materiaalipalvelua urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille.

logo-outotec

Outotec Oyj

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt asiakkailleen vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen.

Osana kokonaisvaltaisia mineraalien- ja metallinjalostusteollisuuden teknologiatoimituksia Outotec tarjoaa myös asiakaskohtaisesti suunniteltuja vesienkäsittelyn teknologioita ja ratkaisuja. Näin huomioiduksi tulee koko tuotantoketju. Outotecin tyypilliset kaivos- ja metalliteollisuuden vesienkäsittelyratkaisut perustuvat parhaisiin saatavilla oleviin teknologioihin ja laitteisiin, joiden avulla voidaan hallita teollisuudenalan tyypillisiä vesien ongelmia, kuten sulfaattia, metalleja, happamuutta/alkalisuutta ja näihin liittyen johtokykyä ja sameutta.

Outotecin vesienkäsittelyn ratkaisuissa haetaan mahdollisuuksia poistaa ja kierrättää koko laitoksen vesiä hyödyntäen Outotecin laajaa metallurgisen jalostusketjun prosessiosaamista. Outotecin ratkaisut tuottavat vettä, joka täyttää ympäristön päästönormit, maksimoivat veden kierrätyksen, ja vähentävät veden ja energian kulutusta.

logo-raita-eng

Raita Environment Oy

RAITA Environment on ympäristötekniikkaan erikoistunut yritys. Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla. Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin kohteisiin. Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-asutuksen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.

Watrec-logo-

Watrec Oy

Watrec Oy suunnittelee, rakentaa ja operoi biologisia lietteenkäsittelylaitoksia. Toteuttamamme projektit ovat lähinnä olleet yhdistelmäkäsittelylaitoksia, joiden vuosittainen kapasiteetti on ollut 7.000-15.000 tn TS välillä.

Metsä

 

Capture9

Arbonaut Oy

 

Arbonaut  kehittää maailman johtavia paikkatietoratkaisuja metsien, luonnonvarojen ja maaston kartoitukseen. Laserkeilausteknologiaan perustuva tiedonkeruu ja analysointi on yrityksen vahvuus. Arbonaut on vakuuttanut maailman suurimpia metsäalan yrityksiä siitä, että palvelumme auttavat heitä kustannustehokkasti optimoimaan metsävarojen käyttöä.

Capture24

Metsähallitus

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin.  Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Capture31

Tapio

Tapio tuottaa vesiensuojeluun liittyvää koulutusaineistoa ja maasto-oppaita metsäalan toimijoille sekä järjestää vesiensuojeluun liittyvää koulutusta käytännön toimijoille. Tapio tekee metsäalan organisaatioiden vesiensuojelun tason arviointeja ja kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa vesiensuojelun laadunhallintaa. Tapio kehittää metsätaloustoimenpiteiden käytännön vesiensuojelumenetelmiä ja tuottaa vedenlaadun seurantapalveluja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Kemikaalit

 

Faintend Oy 

The company focuses on the internationally patented Fain technology, which is used in the manufacture of Fain surfactant mixture. Fain surfactant mixture, which is also protected by patents, is a universal, flexible and ecological product.

Kemira tuottaa ja markkinoi kemikaaleja ja sovellutuksia teollisuuden ja kunnallisten vesilaitosten raakaveden, jäteveden ja prosessiveden käsittelyyn. Suurimmat sovellusalueet ovat kunnallisessa veden- ja jätevedenkäsittelyssä, paperi- ja selluteollisuudessa sekä oil&mining -teollisuudessa. Kemira tekee laajaa tutkimustoimintaa globaalisti.


Energia, vesivoima

 
 

wsp

WSP Finland Oy

 

Vesihuollon yleis- ja rakennussuunnittelu, sisältäen vesilaitokset, pumppaamot, säiliöt, vesitornit, avouomat, kanavat, tunnelit, ym. vesihuollon rakenteet sekä niihin liittyvän arkkitehtuurin, alue- ja ympäristösuunnittelun ja pohjarakennussuunnittelun. Vesistöjen ja pohjavesien tutkimukset ja suunnitelmat sisältäen vesistöjen kunnostuksen, tulvantorjunnan ja hulevesiselvitykset, väylät ja kanavat ja hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin. Vesihuollon, jätevesien puhdistuksen ja sanitaation konsultointi kansainvälisissä projekteissa.

af

ÅF Consult Oy

 

ÅF Consult Oy on Suomen johtava energia-alan konsultti, jonka toimialohin kuuluvat myös infrastruktuurin kehittämiseen ja ympäristöön liittyvät palvelut. Veteen ja vesihuoltoon liittyviä esimerkkejä palveluvalikoimastamme ovat vesivoimalaitosten suunnittelu-patoihin ja patoturvallisuuteen liittyvät tehtävät, vesihuoltojärjestelmät, pohja- ja pintavesiselvitykset, kalastotutkimukset ja kalateiden suunnittelu, säännöstelyhankkeisiin liittyvät selvitys- ja suunnittelutyöt, lupahakemukset ja ympäristövaikutusten arvioinnit.

Erikoispalvelut & muut

 

Finpro, maailmanlaajuisesti toimiva organisaatio, rakentaa suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. Meillä on yli 370 asiantuntijaa, jotka työskentelevät 66 toimipisteessä lähes 50 eri maassa.Finpro avaa tulevaisuuden mahdollisuudet kansainvälisillä markkinoilla. Osaamisemme ja palvelumme vauhdittavat asiakkaidemme menestystä kansainvälistymisen eri vaiheissa; autamme heitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisellä konseptilla, tuotteilla ja palveluilla. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, koulutusvientiä edistävä Future Learning Finland ja innovaatiotoimijoiden verkosto FinNode

logo_en

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Edistämme kasvutavoitteisten yritysten syntymistä, kasvua ja investointeja Lahden alueelle ja kehitämme alueen innovaatiotoimintaa. Vastaamme Suomen ympäristöteknologiaklusterin kehittämisestä ja kansainvälistämisestä. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan ja -tutkimuksen keskittymän.
 

Lamor Oy

For more than 30 years, Lamor has provided progressive solutions addressing environmental problems across the globe. Turn-key solutions combined with international, expert support & innovative technology are the fundamental cornerstones of Lamor’s foundation.

Lamor is the largest global provider of oil spill response equipment & services; including     emergency response resources, recovery operations including base management, contingency/crisis planning & risk assessment consulting. We offer accredited pollution, crisis & management training and cost-saving, progressive industrial solutions. A variety of innovative soil, water & sludge remediation treatments are tailored to the volume & needs of our clients.