FWF EDISTÄÄ SUOMALAISEN VESIOSAAMISEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ JA KASVUA

FWF yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin ponnistukset suomalaisen vesiosaamisen kansainvälisen toiminnan kasvattamiseksi ja tukee jäsenistönsä kansainvälisen toiminnan kehitystä. Jäsenistölle toiminta näkyy uusina kumppaneina ja yhteistyömahdollisuuksina, oman osaamisen lisääntymisenä, vesisektorin lisääntyneenä näkyvyytenä ja toimintaympäristön kehittymisenä.

Toiminnan kärjet


Verkottaminen
Jäsenistön verkottaminen keskenään, kansainvälisiin kumppaneihin sekä rahoitus- ja hankemahdollisuuksiin.


Viestintä
Toimistolle saapuvan suuren tietomäärän seulonta ja mahdollisuuksista viestintä jäsenistölle. Uutiskirje ajankohtaisista asioista, hyvistä käytännöistä ja esimerkeistä maailmalta. Suomalaisen vesiosaamisen markkinointi kansainvälisesti.


Vaikuttaminen
Jäsenistön näkemysten kokoaminen ja välittäminen toimintaympäristön kehittämiseksi mm. rahoitusinstrumentteihin ja sääntöjen tulkintaan liittyen.

Toiminnan painotukset valitaan FWF:n jäsenten kiinnostuksen ja tarpeiden perusteella. Toimintaa voidaan suunnata esim. kohteisiin ja markkinoille, joilla yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö voi avata suomalaistoimijoille uusia mahdollisuuksia. Tavoiteltu toiminta voi olla kaupallista, tutkimus- tai koulutusyhteistyötä, kehitysyhteistyötä tai näiden yhdistelmiä.

Suomalaisen osaamisen esittelemiseksi FWF kokoaa eri tilaisuuksiin sopivia aineistoja ja esityksiä suomalaisesta vesiosaamisesta. Laaja-alaisella vesiosaamisella tarkoitetaan hyvää hallintoa, lainsäädäntöosaamista, koulutusta, tutkimusta, suunnittelua, laitteita, teknologiaa, kemikaaleja, kokonaisratkaisuita ja kaikkien näiden yhdistelmiä.

Yksi työn tavoitteista on linkittää jäsenistöä maailmalla sellaisiin hankkeisiin, joihin moni suomalaistoimija pääsee mukaan. Yhteishankkeiden lisäksi FWF:n tekemä taustatyö palvelee myös yksittäisiä yrityksiä ja yhteisöjä. Hankeselvityksissä oleellinen osa on rahoitusmahdollisuuksien tunnistus ja sen selvittäminen, miten rahoitus saataisiin suunnattua nimenomaan suomalaistoimijoille. FWF tekee myös vaikuttamistyötä, jotta suomalaistoimijoilla olisi käytössään rahoitusinstrumentteja mm. esiselvityksiin: kun hankkeisiin saadaan jo valmisteluvaiheessa mukaan suomalainen näkökulma, on  jatkovaiheissakin paremmat mahdollisuudet onnistua.

Tavoitteemme saavuttamiseksi teemme yhteistyötä laajan toimijajoukon kanssa sekä Suomessa että ulkomailla.
Kerromme mielellämme lisää FWF:n toiminnasta. Ota yhteyttä FWF:n toimistoon.