FWF EDISTÄÄ SUOMALAISEN VESIOSAAMISEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ JA KASVUA

FWF yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin ponnistukset suomalaisen vesiosaamisen kansainvälisen toiminnan kasvattamiseksi ja tukee jäsenistönsä kansainvälisen toiminnan kehitystä. Jäsenistölle toiminta näkyy uusina kumppaneina ja yhteistyömahdollisuuksina, oman osaamisen lisääntymisenä, lisääntyneenä vesisektorin näkyvyytenä ja toimintaympäristön kehittymisenä.

 

Toiminnan kärjet


Verkottaminen
Jäsenistön verkottaminen keskenään, kansainvälisiin kumppaneihin sekä rahoitus- ja hankemahdollisuuksiin.


Viestintä
Toimistolle saapuvan suuren tietomäärän seulonta ja mahdollisuuksista viestintä jäsenistölle. Uutiskirje ajankohtaisista asioista, hyvistä käytännöistä ja esimerkeistä maailmalta. Suomalaisen vesiosaamisen markkinointi kansainvälisesti.


Vaikuttaminen
Jäsenistön näkemysten kokoaminen ja välittäminen toimintaympäristön kehittämiseksi mm. rahoitusinstrumentteihin ja sääntöjen tulkintaan liittyen.

 

Toiminnan painotukset valitaan FWF:n jäsenten kiinnostuksen ja tarpeiden perusteella. Toimintaa voidaan suunnata esim. kohteisiin ja markkinoille, joilla julkisen sektorin tuki voi avata suomalaistoimijoille uusia mahdollisuuksia.

Vesiosaamisen kansainvälisellä toiminnalla tarkoitetaan laaja-alaista hyvää hallintoa, lainsäädäntöosaamista, koulutusta, tutkimusta, suunnittelua, laitteita, teknologiaa, kemikaaleja, kokonaisratkaisuita ja kaikkien näiden yhdistelmiä. Toiminta voi olla kaupallista, tutkimus- tai koulutusyhteistyötä, kehitysyhteistyötä tai näiden yhdistelmiä.

Suomalaisen osaamisen esittelemiseksi FWF kokoaa eri tilaisuuksiin sopivia aineistoja ja esityksiä mm. jäsenistön esittelydiat sekä Lucky Lake”-video järvikunnostuksesta ja Pietarin Sensaatio” -video jätevesiratkaisujen suomalaisosaamisesta. FWF:n tuottamia aineistoja käytetään sekä FWF:n omassa markkinointityössä, mutta myös jäsenistön tukena suomalaisosaamisen esittelyssä ja virallisten puheiden kirjoittamisen tukena.

Yksi työn tavoitteista on linkittää jäsenistöä maailmalla sellaisiin hankkeisiin, joihin moni suomalaistoimija pääsee mukaan. Yhteishankkeiden lisäksi FWF:n tekemä taustatyö palvelee myös yksittäisiä yrityksiä ja yhteisöjä. Hankeselvityksissä oleellinen osa on rahoitusmahdollisuuksien tunnistus ja sen selvittäminen, miten rahoitus saataisiin suunnattua nimenomaan suomalaistoimijoille. Tämän asian suhteen FWF tekee myös vaikuttamistyötä, jotta suomalaistoimijoille olisi saatavissa rahoitusinstrumentteja mm. esivaiheen selvityksiin: kun hankkeisiin saadaan alusta asti mukaan suomalainen näkökulma, on suomalaisilla hankkeen jatkovaiheissakin paremmat onnistumismahdollisuudet.

 

Tavoitteemme saavuttamiseksi teemme yhteistyötä laajan toimijajoukon kanssa sekä Suomessa että ulkomailla.
Kerromme mieluusti lisää FWF:n toiminnasta. Ota yhteyttä FWF:n toimistoon.