FWF on tukenut jäsenistönsä kansainvälistymistä jo useilla eri tavoilla. Tutustu esimerkkeihin ja ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kokosimme jäsenistöstämme konsortion vesilaitosten riskienhallintaratkaisun ympärille.

FWF isännöi Vietnamin kaupunkien vesihuollosta vastaavan rakennusministeriön delegaatiota Suomessa syksyllä 2015. Sosiaali- ja terveysministeriössä esiteltyyn vesilaitosten riskienhallintaratkaisuun vierailta tuli kommentti, että tämän me haluaisimme myös Vietnamiin.

FWF kokosi jäsenistöstään konsortion Vietnamiin yhteishankkeeseen, jonka kärkenä on Vesiotecin kehittämä vesilaitosten WSP/SSP-riskienhallintasovellus. Vesiotecin lisäksi konsortiossa on mukana mm. konsultteja, teknologiatoimittajia ja koulutusosaajia: yhteensä yli 10 FWF:n jäsenorganisaatiota. Valmistelutyötä tehtiin Tekesin ja UM:n BEAM-ohjelman tuella. Työn yhtenä tuloksena FWF allekirjoitti myös MoU:n vesiturvallisuuden kehittämisestä Vietnamin rakennusministeriön kanssa. Työ etenee FWF:n ja Vesiotecin edistämänä.

Suomalaisessa WSP/SSP-toimintamallissa sovellusta käytetään koko vedentuotanto- ja jätevesien käsittelyketjun riskien tarkasteluun ja arvioimiseen. Sama sovellus räätälöidään ja otetaan käyttöön Vietnamin vesilaitoksille. Koottu konsortio tukee laitoksia avainriskien tunnistamisessa, toimenpiteisiin ryhtymisessä ja ratkaisujen löytämisessä (mm. teknologiat), jatkuvassa hallinnoinnissa ja parantamisessa sekä standardoidun ohjeistuksen määrittämisessä. Rajalliset resurssit voidaan ratkaisun avulla kohdentaa juuri oikeiden haasteiden ratkaisuun ja tarvittaviin investointeihin.

”Vesiotecin riskienhallintasovellus tuottaa laitoksille dataa, jonka tarkasteluun ja hyödyntämiseen tarvitaan oikeaa osaamista. FWF:n kautta löysimme sopivat toimijat, joiden kanssa hanketta ryhdyttiin rakentamaan. FWF:n rooli on ollut ratkaiseva myös Vietnamin rakennusministeriön sitouttamisessa hankkeeseen. Nyt konsortio ja toimintamalli on muodostettu ja olemme valmiita viemään Suomen vesiturvallisuusmallia maailmalle.”

Jani Härkki, Vesiotec Oy

Järjestimme jäsenillemme yhteisosallistumisen Tukholman vesiviikoille.

Kehittyvien maiden vesi- ja sanitaatioalan yksi vuoden päätapahtumista on Tukholman vesiviikot. Tapahtuma kokoaa yhteen vesi- ja sanitaatioalan toimijoita (ministeriöitä, rahoittajia, toteuttajia) viikon mittaiseen tapahtumaan verkostoitumaan ja kuulemaan seminaareissa ajankohtaisista aiheista.

FWF on jo useana vuotena koonnut suomalaistoimijoita yhteisosallistumiseen ja yhtenä osallistumismuotona on ollut Suomi-ständi. Mukana on ollut kehitysyhteistyöhssä toimivia FWF:n jäseniä eli konsultteja, ministeriöitä, tutkimuslaitoksia sekä mahdollisuuksista kiinnostuneita yrityksiä.

GTK osallistui ensimmäistä kertaa Tukholman vesiviikoille FWF:n kanssa vuonna 2016 ja kokemus oli varsin positiivinen. Isännöimme ständiä hyvässä yhteishengessä muiden suomalaisten kanssa ja tutustuimme potentiaalisiin asiakkaisiin sekä mielenkiintoisiin seminaareihin. Vesiviikot on hyvin organisoitu korkean profiilin tapahtuma, jossa kohtaa vesialan vaikuttajia ympäri maailmaa. Suosittelen lämpimästi vesiviikoille ja Suomi-ständille osallistumista kaikille suomalaisille vesialan kansainvälisille toimijoille.”

Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus

Välitimme jäsenistömme näkemyksiä rahoitusinstrumenteista päättäjille.

FWF:n jäsenistön osaaminen voi merkittävästi tukea kehittyvien maiden vesi- ja sanitaatioalan kehitystä. Julkisen sektorin ja järjestöjen osaamista pystytään viemään UM:n kautta kanavoiduista kehitysyhteistyövaroista: yksityisen sektorin osaamisen mukaan saamisessa on ollut kuitenkin haasteena sopivien rahoitusinstrumenttien puute.

Vesialalla yritysten osaamista tarvitaan juuri investointihankkeissa, joita julkinen sektori kehitysmaissa toteuttaa pääasiassa lahja-/lainarahoituksella. Haaste ei koske pelkästään vesialaa vaan myös muita sektoreita, joilla tehdään merkittäviä julkisen sektorin hankkeita, kuten sähkö-, tie- ym. infra, terveydenhuolto ja koulutus. Vesiala on ainoana sektorina FWF:n johdolla osallistunut aktiivisesti instrumenttien kehittämiseen. FWF kokosi jäsenistön näkemyksiä mm. sopivan ostajaluoton kehittämiseen, järjesti EK:n kanssa yhdessä aihetta käsittelevän tilaisuuden sekä välitti sektorin näkemyksiä asiasta vastaavalle UM:n ministerille.

Vaikuttamistyön tuloksena 1.4.2015 ministeri Paatero ilmoitti instrumentin valmistelun käynnistämisestä. FWF tuki valmistelutyötä tuomalla esille jäsenistön näkemyksiä ja kokemuksia mm. muiden maiden vastaavista instrumenteista, jotta instrumentti vastaisi vesialan tarvetta ja olisi myös kilpailukykyinen muiden maiden instrumentteihin nähden. Ministeri Mykkänen julkisti uuden PIF (Public Investment Facility) instrumentin 19.12.2016.

”FWF:n panos instrumentin käyttöön saamisessa on ollut merkittävä. FWF kokosi ja välitti yritysten ja muiden kumppanien näkemyksiä instrumentin kehitystyön tueksi: ilman tätä panosta instrumentti ei välttämättä olisi meillä vielä edes käytössä.”

Vesa Koivula, Vaisala Oy 

Kokosimme jäsenistöstämme ison yrityksen johtaman konsortion.

FWF käy jatkuvasti keskusteluja kasvutarpeista ja tulevaisuuden näkymistä laajasti eri toimijoiden kanssa. Tämä auttaa meitä toimistolla tunnistamaan ne mahdollisuudet, joihin jäsenemme pystyvät oikeasti tarttumaan. Yksi tälläinen mahdollisuus syntyi FWF:n ja Rambollin keskusteluista keväällä ja kesällä 2017.

Ramboll Finland on markkinoiden johtava vesihuollon konsulttiyritys, jonka osaaminen kattaa koko yhdyskuntasuunnittelun laajan kirjon. Myös Rambollilla on todettu kasvava tarve yhteistyölle laitetoimittajien, tutkimuslaitosten ja rahoittajien kanssa jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Kokonaisvaltaisilla ja monistettavilla ratkaisuilla luodaan kestävämpi pohja yhteistyölle myös paikalliskumppanien kanssa. Ramboll ja FWF sopivat konsortiohankkeen rakentamisesta vastaamaan kansainvälisiin haasteisiin. FWF tunnisti jäsenistöstään hankkeeseen sopivat toimijat ja toi heidät saman pöydän ääreen. Ramboll toi mukaan oman osaamisensa ja tarvittavat resurssit hankevalmisteluun.

FWF:n tuki hankekonsortion rakentamisessa oli elintärkeää. Sopivien toimijoiden tunnistaminen, roolitus ja mukaan tuominen oli heille erittäin mutkatonta ja helppoa. FWF:n osaaminen toimivan konseptin ja konsortion kokoamisessa ja esittelemisessä auttoi meitä koko hankkeen suunnittelussa ja paikalliskumppanien sitouttamisesssa. Tätä toimintamallia jatkamme ja laajennamme mielenkiinnolla.


Henri Paatela, Ramboll Finland Oy

Linkitimme jäsenistöämme Terrafame Group Oy:n vesienhallinnan kehityshankkeeseen.

Terrafame Group Oy alkoi syksyllä 2015 etsimään Sotkamon kaivoksen vesienhallintaan uusia ratkaisuja, joilla kaivokselta poistettavien puhdistettujen vesien sulfaattipitoisuutta voitaisiin vähentää. Ariel-hankkeessa kartoitetaan uusia puhdistusteknologioita ja niiden soveltuvuutta kaivoksen toimintaympäristöön.

FWF:n teollisuusvesityöryhmä osoittautui tehokkaaksi väyläksi tavoittaa alan toimijat ja aloittaa vuoropuhelu. Kehityshankkeen projektijohtaja Jani Kiuru vieraili työryhmän kokouksissa kertomassa hankkeen käynnistymisestä ja kuulemassa toimijoiden näkemyksiä ja ehdotuksia. Ratkaisuehdotusten haku avattiin Sitran ja FWF:n vesiaiheisessa cleantech-illassa, joka järjestettiin Slushin sivutapahtumana 2015. Ehdotuksista kahdeksan valittiin minidemonstraatioihin, jotka ovat edenneet aikataulussa pilotointivaiheeseen. FWF jatkaa mukana hankkeen ohjausryhmässä.

”Tavoitimme FWF:n kautta mutkattomasti laajan toimijaverkoston ja pääsimme kuulemaan heidän ehdotuksiaan. Slushin cleantech-illan seurauksena saimme lopulta yli sata varteenotettavaa ratkaisuehdotusta. FWF oli ansiokkaasti järjestämässä myös seminaaria ja lehdistötilaisuutta, joissa esiteltiin minidemovaiheen tuloksia ja niiden pohjalta muodostettu pilotointisuunnitelma kesäkuussa 2016.”

Jani Kiuru, Terrafame Group Oy

Haluatteko jakaa myös teidän kokemuksia FWF:n jäsenyydestä? Ota yhteyttä, niin kerromme tarinanne!