FWF:n toiminta perustuu hallituksen, työryhmien, toimiston ja jäsenistön yhteistyöhön.

Tausta

Finnish Water Forum (FWF, Suomen vesifoorumi ry) on suomalaisten vesialan toimijoiden vuonna 2009 perustama yhdistys. FWF:n tavoitteena on edistää suomalaisen vesiosaamisen kansainvälistä kasvua. Perustamisen taustalla on jo useamman kymmenen vuoden ajan tiedostettu tarve organisaatiolle, joka kokoaa sirpaleisen vesisektorimme toimijat yhteen ja siten vahvistaa toimijoiden kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Perustamista valmisteltiin Suomen kansallisen vesiohjelman johtoryhmässä ja se linjattiin vuonna 2009 UM:n, YM:n ja MMM:n julkaisemassa Suomen vesialan kansainvälisessä strategiassa. Yhdistyksen perusti 38 yhteisöä, joiden joukossa oli ministeriöiden lisäksi yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja sekä yhdistyksiä. Nyt jäsenistömme kattaa yli 130 vesialan toimijaa.

Toiminta-ajatus

FWF:n toiminta-ajatuksena on yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin ponnistukset vesiosaamisemme kansainvälisen toiminnan voimakkaaksi kasvattamiseksi. FWF toimii jäsenyhteisöilleen työkaluna kansainvälisen toiminnan kehitystyössä erityisesti sellaisissa kohteissa ja markkinoilla, joilla julkisen sektorin tuki voi avata yrityksille uusia mahdollisuuksia. Yksi työn tavoitteista on tunnistaa ja tukea hankemahdollisuuksia suomalaistoimijoiden yhdessä toteutettaviksi.

Yhteishankkeiden lisäksi FWF:n tekemä selvitystyö palvelee yksittäisiä yrityksiä ja yhteisöjä. FWF toimii koko vesisektorin näkemysten kokoajana ja välittäjänä, tavoitteenaan pyrkiä kehittämään toimintaympäristöä viennin kasvua tukevaksi. FWF tukee Suomen veteen liittyvien strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista edistämällä kehitysyhteistyöhön ja muuhun kansainväliseen toimintaan liittyviä hankkeita sekä Suomen näkyvyyttä valituissa kansainvälisissä tapahtumissa.

Jäsenistö

FWF:llä on yli 100 jäsentä, mukaan lukien useita ministeriöitä sekä vesialan yrityksiä, tutkimus- ja koulutuslaitoksia, yliopistoja ja yhdistyksiä. Jäsenistö kattaa laajasti suomalaisen vesisektorin ja osaamisellaan jäsenistö voi ratkaista kaikkia veteen liittyviä haasteita.

Jäsenistö ohjaa FWF:n toimintaa ja valitsee vuosikokouksessa keskuudestaan yhdistyksen hallituksen. Laajassa hallituksessa on kattavasti edustettuna FWF:n jäsenistö. Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki vesialan tai veden kanssa läheisesti toimivat yritykset ja yhteisöt. Lisätietoa jäsenyydestä saat FWF:n toimistolta.

 Kiinnostaako jäsenyys? Lue lisää!