Finlands vattenforum rf. är en förening grundad av
vattenföretag, forskning- och utbildningsinstitutioner,
ministerier och medborgarorganisationer.

Finlands vattenkunskaper kan lösa globala vattenproblem.


Finland har vidsträckta kunskaper gällande vatten i teknologi, planering, förvaltning och utbildning. FWF samlar ihop all finsk vattenkunnande från den offentliga, privata och tredje sektorn.


FWF’s mission är att finna lösningar för globala vattenproblem genom finska kunskaper och teknologi, i samarbete med lokala och utländska partners.


FWF blev grundad i 2009 av 38 organisationer: ministerier, företag, forskningsinstitutioner, universitet och föreningar. Nuförtiden innehåller vår medlemskap över 130 aktörer.

FWF’s kontor


FWF jobbar aktivt för sina medlemmar i olika marknader. Vi marknadsför finsk vattenkunskap, tar reda på behov, och presenterar finska aktörer till lokala partners.

Nyheter

Meet FWF at VietWater 2019

Interested in Vietnamese markets? Meet key stakeholders of Vietnamese water sector at VietWater Expo, together with other Finnish companies. Win…
Read More