FWFs arbete är baserad på samarbete mellan styrelsen,
arbetsgrupperna, kontoret och medlemmarna.

Bakgrund

Finnish Water Forum (FWF, Finlands vattenforum rf) är en förening grundad av finska vattenaktörer i 2009. FWFs mål är att främja finska vattensektorns internationell tillväxt. Grundläggningen var preparerad i Finlands nationala vattenprogrammets styrelsegrupp och var etablerad i Finlands internationella vattenstrategi i 2009, publicerad av utrikesministeriet, jord- och skogsbrukministeriet och miljöministeriet. 

Arbete

FWF kopplar ihop den offentliga och privata sektorns insatser för att växa till den finska vattensektorns internationella verksamhet. Åt medlemskapet syns arbetet som nya partners och kooperationsmöjligheter, tillväxt av egna kunskaper, vattensektorns större synsamhet och operationsmiljöns utveckling.

För att nå våra mål, samarbetar vi med en stor grupp av aktörer både i Finland och utomlands. Vi berättar gärna mera om FWFs arbete. Kontakta FWFs kontor.

Läs mera av FWF’s arbete