Finnish Water Forum tuo yhteen Suomen vesialan
yritykset, tutkimus- ja koulutuslaitokset,
ministeriöt ja järjestöt.

Suomen vesiosaamisella voidaan ratkaista globaaleja vesiongelmia.

Suomella on laaja-alaista osaamista vesienhallinnassa niin teknologian, suunnittelun, ylläpidon, hallinnon kuin koulutuksen saralla. Kokonaisvaltainen osaaminen on kuitenkin pirstaloitunut pienille toimijoille, joiden on haasteellista viedä ratkaisujaan maailmalle yksin. Finnish Water Forum (FWF) kokoaa yhteen Suomen vesisektorin osaamisen yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.


FWF:n tavoitteena on edistää suomalaisen vesiosaamisen kansainvälistä kasvua.

Yhdistyksen perusti vuonna 2009 yhteensä 38 yhteisöä, joiden joukossa oli ministeriöiden lisäksi yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja sekä yhdistyksiä. Nyt jäseninämme on jo yli 130 vesialan toimijaa, joiden osaamisella ratkotaan vesienhallinnan haasteita niin hallinnossa, vesihuollossa kuin teollisuudessakin.

FWF toimii aktiivisesti useilla eri markkinoilla.

FWF toimii aktiivisesti useilla eri markkinoilla jäsenistönsä hyväksi. Markkinoimme suomalaista vesiosaamista, kartoitamme tarpeita ja esittelemme suomalaistoimijoita paikalliskumppaneille. Edistämme jäsenistön välistä yhteistyötä ja toimintaympäristön kehittymistä myös Suomessa.