Finlands vattenforum rf. är en förening grundad av
vattenföretag, forskning- och utbildningsinstitutioner,
ministerier och medborgarorganisationer.

Finlands vattenkunskaper kan lösa globala vattenproblem.


Finland har vidsträckta kunskaper gällande vatten i teknologi, planering, förvaltning och utbildning. FWF samlar ihop all finsk vattenkunnande från den offentliga, privata och tredje sektorn.


FWF’s mission är att finna lösningar för globala vattenproblem genom finska kunskaper och teknologi, i samarbete med lokala och utländska partners.


FWF blev grundad i 2009 av 38 organisationer: ministerier, företag, forskningsinstitutioner, universitet och föreningar. Nuförtiden innehåller vår medlemskap över 130 aktörer.

FWF’s kontor


FWF jobbar aktivt för sina medlemmar i olika marknader. Vi marknadsför finsk vattenkunskap, tar reda på behov, och presenterar finska aktörer till lokala partners.