FWF yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin ponnistukset suomalaisen vesiosaamisen kansainvälisen toiminnan kasvattamiseksi ja tukee jäsenistönsä kansainvälisen toiminnan kehitystä. Jäsenistölle toiminta näkyy uusina kumppaneina ja yhteistyömahdollisuuksina, oman osaamisen lisääntymisenä ja toimintaympäristön kehittymisenä.

FWF:n toiminnan painopisteet

Yhteistyöverkosto
FWF:n kautta jäsenistö voi löytää ja luoda kontakteja muihin vesialan toimijoihin, kansainvälisiin kumppaneihin sekä rahoitus- ja hankemahdollisuuksiin. Toiminnan painotukset valitaan FWF:n jäsenten kiinnostuksen ja tarpeiden perusteella.

Viestintä ja markkinointi
Markkinoimme suomalaista vesiosaamista ja jäsenistöämme tilaisuuksissa ja tapaamisissa ympäri maailmaa. Linkitämme suomalaisista ratkaisuista kiinnostuneille tahoille heidän tarpeisiinsa sopivat kumppanit. Suomalaisen osaamisen esittelemiseksi FWF kokoaa eri tilaisuuksiin sopivia aineistoja ja esityksiä suomalaisesta vesiosaamisesta.

Yhteistarjoaman kokoaminen
Yksi työn tavoitteista on linkittää jäsenistöä maailmalla sellaisiin hankkeisiin, joihin useampi suomalaistoimija pääsee mukaan. FWF:n kautta löytyy kaikki tarvittava osaaminen kokonaisvaltaisiin vesienhallinnan ratkaisuihin. Markkinoimme jäsenistön yhteistarjoamaa aktiivisesti useille eri kohderyhmille.

Vaikuttamistyö
FWF kokoaa ja välittää jäsenistönsä näkemyksiä toimintaympäristön kehittämiseksi mm. rahoitusinstrumentteihin ja sääntöjen tulkintaan liittyen, jotta vesialan toimijat voivat kasvaa ja kansainvälistyä.

Tavoitteemme saavuttamiseksi teemme yhteistyötä laajan toimijajoukon kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Kerromme mielellämme lisää FWF:n toiminnasta. Ota yhteyttä FWF:n toimistoon.

Finnish Water Way
– Suomen vesialan kansainvälinen strategia

FWF toteuttaa Suomen vesialan kansainvälistä strategiaa,
joka julkaistiin vuonna 2018 viiden eri ministeriön toimesta.

Tutustu strategiaan >

Suomessa on poikkeuksellisen hyvä toimialat ylittävä monitoimijamalli vesivarojen hallintaan ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan kesken. Esimerkiksi säännöllisesti kokoontuva kansainvälinen eri ministeriöiden välinen vesivirkamiestyöryhmä koordinoi Suomen kansainvälisiä vesiasioihin liittyviä toimia. Lisäksi Suomen vesifoorumi tuo yhteen julkisia ja yksityisiä toimijoita esimerkiksi vesialan viennin edistämiseksi. Finnish Water Way on toimiva alusta uudenlaisten ratkaisujen kehittämiselle kansainvälisesti kumppaneidemme kanssa – tavoitteena vesiturvallinen maailma vuoteen 2030 mennessä.

Finnish Water Way – Suomen vesialan kansainvälinen strategia

Lue lisää FWF:n jäsenistön osaamisalueista

Transboundary waters

Finland shares significant transboundary waters with its neighboring countries Russia, Sweden and Norway. For example,…

Read More