Vie vesiosaamisesi maailmankartalle!

FWF:n jäsenenä…

… olet osa FWF:n yhteistarjoamaa.

Kansainvälisiin haasteisiin on helpompi tarttua, kun on luotettavia kumppaneita. Yhdessä olemme isompia! FWF kokoaa jäsenistön osaamisesta kilpailukykyisiä kokonaisuuksia, joita myymme ja markkinoimme maailmalla. Kansainvälisesti FWF edustaa koko suomalaista vesisektoria, mikä mahdollistaa yhteistyön rakentamisen uudella tavalla. Tunnemme jäsenemme ja linkkaamme heidän osaamistaan kansainvälisten kumppaneiden tarpeisiin.

… pääset kiinni kansainväliseen toimintaan.

Tuomme jäsenillemme jatkuvasti kumppani- ja hankemahdollisuuksia heitä kiinnostavilta alueilta. Tiedotamme jäsenillemme aktiivisesti esimerkiksi kiinnostavista delegaatioista, tarjouspyynnöistä, tapahtumista ja seminaareista. Eri aihepiirien viestejä voi seurata liittymällä työryhmiin.

… olet osa kansallista vesialan verkostoa.

FWF on myös suomalaisten toimijoiden kohtauspaikka. FWF:n kautta voit tutustua muihin alan toimijoihin ja löytää uusia kumppaneita ja hankkeita myös Suomesta. Järjestämme vuosittain useita tapaamisia ja kokouksia, joissa jäsenet tutustuvat myös toisiinsa. Tiedotamme eri tilaisuuksista jäsenistöllemme sähköpostitse.

… voit vaikuttaa toimintaympäristön kehittymiseen.

FWF toimii alustana myös julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin vuoropuhelulle. Tuomme mikroyritykset, ministeriöt, tutkimuslaitokset ja suuryritykset saman pöydän ääreen viemään alaa yhdessä eteenpäin. Kokoamme jäsenistömme näkemyksiä esimerkiksi toimivista rahoitusinstrumenteista ja käytännöistä ja välitämme niitä päättäjille.

… voit vaikuttaa FWF:n toimintaan.

Jäsenet valitsevat FWF:n toimintaa ohjaavan hallituksen keskuudestaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Osana hallitusta voit olla mukana ohjaamassa yhdistyksen toimintaa ja vaikuttaa sen painopisteisiin. Aktiivisuus kannattaa!

… toimistomme on sinua varten.

FWF:n toimistolla työskentelee tehokas tiimi vesialan ammattilaisia, joiden tavoitteena on luoda FWF:n jäsenille kasvua, uutta yhteistyötä, kumppaneita, hankkeita ja mahdollisuuksia. Mitä paremmin toimistolla tunnemme jäsenemme, sitä tehokkaammin voimme heitä tukea ja edustaa. Ole siis aktiivisesti mukana toiminnassa ja ole yhteydessä toimistoon!

Liittyminen

Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki vesialan tai veden kanssa läheisesti toimivat yritykset ja yhteisöt. Jätä jäsenyystiedustelu ao. lomakkeella, niin otamme teihin yhteyttä. Jäsenhakemukset hyväksytään virallisesti seuraavassa FWF:n hallituksen kokouksessa.

Jäsenmaksu

Vuosittainen jäsenmaksu määräytyy jäsenkategorian mukaan seuraavasti:

Suuryritykset
Henkilöstön määrä on 250 henkilöä tai enemmän ja liikevaihto ylittää 50 MEUR tai taseen loppusumma ylittää 43 MEUR
3 000 EUR
Keskisuuret yritykset
Henkilöstön määrä on alle 250 henkilöä ja liikevaihto ei ylitä 50 MEUR tai taseen loppusumma ei ylitä 43 MEUR
1 000 EUR
Pienet yritykset
Henkilöstön määrä on alle 50 henkilöä ja liikevaihto tai tase ei ylitä 10 MEUR
600 EUR
Mikroyritykset
Henkilöstön määrä on alle 10 henkilöä ja liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 MEUR
250 EUR
Julkisoikeudelliset yhteisöt, yliopistot ja sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka ylläpitävät korkeakoulua 1 500 EUR
Rekisteröidyt yhdistykset, joiden jäsenistä yli puolet on yksityisiä henkilöitä ja jotka verottaja on arvioinut yleishyödyllisiksi 200 EUR
Muut rekisteröidyt yhdistykset 600 EUR
Muut oikeushenkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun jäsenmaksukategoriaan 600 EUR

Ota yhteyttä toimistolle, niin kerromme jäsenkategorioista tarkemmin.

Eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenen eroaminen tulee voimaan ilmoitushetkellä kuluvan kalenterivuoden lopussa ja jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun kyseiseltä kalenterivuodelta.

Hae jäsenyyttä