Tervetuloa mukaan rakentamaan vastuullista vesialan kasvua ja kansainvälistymistä!

Työryhmät ovat Finnish Water Forumin jäsenorganisaatioiden kohtaamispaikka, jotka tarjoavat mahdollisuuden yhteistyön rakentamiseen ja vuoropuheluun vesialan ajankohtaisista aiheista. Työryhmätoiminnan tavoitteena on edistää suomalaisten vesialan toimijoiden verkottumista, tiedonjakoa ja vaikuttamistyötä. Työryhmät kokoontuvat Finnish Water Forumin henkilöstön koordinoimina noin 2-4 kertaa vuodessa ja jäsenistöllä on mahdollisuus toimia työryhmien puheenjohtajina.

Lisätietoja kunkin työryhmän toiminnasta ja tulevista tapaamisista saat työryhmien koordinaattoreilta (etunimi.sukunimi@fwf.fi) tai ottamalla yhteyttä toimistolle.

Rahoitus

Rahoitusryhmä kokoaa yhteen TKI- ja kehitysrahoituksesta kiinnostuneita jäseniä. Työryhmä kutsuu rahoittajia ja muita rahoitusalan asiantuntijoita kertomaan esimerkiksi uusista rahoitusinstrumenteista sekä jakamaan tietoa ja kokemuksia. Työryhmää koordinoi Finnish Water Forumin toimitusjohtaja Topi Helle.

Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia

Työryhmä käsittelee ajankohtaisia vesialan yhteistyömahdollisuuksia ja tapahtumia Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maantieteelliseen alueeseen keskittyen. Työryhmää koordinoi Finnish Water Forumin projektipäällikkö Arvo Nerman.

Teollisuusvesi

Teollisuusvesityöryhmän tavoitteena on edistää alan vientimahdollisuuksia tarjoamalla ajankohtaista tietoa muun muassa uusista teknologioista ja alan trendeistä sekä kansainvälisistä hankkeista ja alan vientinäkymistä. Teollisuusvesityöryhmää koordinoi vanhempi projektipäällikkö Jaakko Kapanen

Kehittyvät markkinat

Kehittyvien markkinoiden työryhmä edistää kehittyvillä markkinoilla jo aktiivisten tai sinne pyrkivien suomalaisten vesialan toimijoiden verkottumista, tiedonjakoa ja vaikuttamistyötä. Aiheina ovat olleet esimerkiksi Suomen Afrikka-strategia ja vesialan kehitystutkimus. Kehittyvien markkinoiden työryhmää koordinoi koordinaattori Inkeri Kollmann.

Koulutus

Koulutustyöryhmä kokoaa yhteen tutkimus- ja koulutussektorin asiantuntijoita vesialan koulutusyhteistyömahdollisuuksia koskevan tiedonvaihdon ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia koulutussektorin teemoja vesialan näkökulmasta, tutustutaan innovatiivisiin koulutushankkeisiin maailmalla ja kartoitetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Koulutustyöryhmää koordinoi Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueellinen neuvonantaja Karim Ali.

Hyödyllisiä linkkejä