Finnish Water Forumin jäseneksi ovat tervetulleita kaikki vesialan tai muuten veden kanssa läheisesti toimivat yritykset ja yhteisöt. Jäsenenämme organisaatiosi pääsee osaksi FWF:n kansainvälistä toimintaa ja yhteistarjoamaa sekä kansallista vesialan verkostoa Suomessa. Jäsenillä on myös mahdollisuus vaikuttaa vesialan toimintaympäristön ja FWF:n toiminnan kehittämiseen. Lue lisää jäsenyydestä ja tutustu yli 130 jäsenorganisaatioomme!

Liittyminen

Jäseneksi voi liittyä täyttämällä alla olevan hakulomakkeen tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@fwf.fi. Jäsenhakemukset hyväksytään virallisesti seuraavassa FWF:n hallituksen kokouksessa.

Jäsenmaksut 2023

Jäsenmaksuista päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Lisätietoa löydät säännöistämme.

Suuryritykset
Henkilöstön määrä on 250 henkilöä tai enemmän ja liikevaihto ylittää 50 MEUR tai taseen loppusumma ylittää 43 MEUR
3 450 EUR
Keskisuuret yritykset
Henkilöstön määrä on alle 250 henkilöä ja liikevaihto ei ylitä 50 MEUR tai taseen loppusumma ei ylitä 43 MEUR
1 150 EUR
Pienet yritykset
Henkilöstön määrä on alle 50 henkilöä ja liikevaihto tai tase ei ylitä 10 MEUR
690 EUR
Mikroyritykset
Henkilöstön määrä on alle 10 henkilöä ja liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 MEUR
290 EUR
Julkisoikeudelliset yhteisöt, yliopistot ja sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka ylläpitävät korkeakoulua 1 720 EUR
Rekisteröidyt yhdistykset, joiden jäsenistä yli puolet on yksityisiä henkilöitä ja jotka verottaja on arvioinut yleishyödyllisiksi 230 EUR
Muut rekisteröidyt yhdistykset 690 EUR
Muut oikeushenkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun jäsenmaksukategoriaan 690 EUR

Eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenen eroaminen tulee voimaan ilmoitushetkellä kuluvan kalenterivuoden lopussa ja jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun kyseiseltä kalenterivuodelta. Lisätietoa jäsenkategorioista, -palveluista ja muista jäsenyyteen liittyvistä asioista saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä osoitteeseen info(a)fwf.fi.

Hae jäsenyyttä