Rahoitusta vesiosaamisen kasvuun ja kansainvälistymiseen – Tutustu viime vuonna käynnistyneisiin hankkeisiin

  • Lukuaika:4 mins read

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvan Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelman toinen rahoituskierros on parhaillaan käynnissä 17.3.2023 saakka. Avustusta on jaettavissa yhteensä 1,7 miljoonaa euroa kehittämishankkeille, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä.

Finnish Water Forum on mukana kolmessa viime vuonna käynnistyneessä hankkeessa, jotka valittiin rahoitettavaksi viime vuoden hakukierroksella. Hankkeiden tavoitteena on kehittää mm. palveluita suomalaisten yritysten vesivastuullisuuden edistämiseksi sekä innovatiivisia menetelmiä teollisuusjätevesien käsittelyyn ja jätevesien typenpoistoon.

Vuonna 2022 Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa avustushaussa valittiin rahoitettavaksi yhteensä kymmenen kehittämishanketta. Avustusta voivat hakea yritykset, kunnat, kuntayhtymät, näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, sekä yhdistykset ja muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Kiinnostuitko hankkeistamme tai etsitkö hankepartnereita uudelle hakukierrokselle? Ota yhteyttä toimistoomme!

Finnish Water Forum vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeissa

Palvelukehitystä suomalaisten yritysten vesivastuullisuuden edistämiseksi

Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi -hanke on Suomen vesistösäätiön koordinoima yhteiskehityshanke, jonka tavoitteena on suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten vesivastuullisuuden edistäminen. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Finnish Water Forum ja Pyhäjärvi-instituutti sekä Suomen ympäristökeskus SYKE, Gaia Consulting Oy ja Rapid Action Group. Hankkeessa selvitetään pk-yritysten vesivastuullisuuden edistämiseen liittyvien palvelujen tarvetta, tehostetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehitetään Yritysten vesivastuu 2030-palvelukonsepti. Hankkeen kesto on 1.8.2022-31.7.2024 ja sen tuloksena syntyvä palvelukonsepti on avoimesti eri tahojen ja toimijoiden käytössä hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektiasiantuntija Saara Leppänen saara.leppanen@fwf.fi

Teollisuusjätevesien yhdistelmäkäsittelymenetelmiä kansainvälisille markkinoille

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n koordinoiman TEVE -hankkeen tavoitteena on luoda referenssejä vientimarkkinoille soveltuvista yhdistelmäkäsittelymenetelmistä. Pyrkimyksenä on täydentää ja tehostaa teollisuudessa nykyisin käytössä olevia jätevesien puhdistus- ja esikäsittelyprosesseja. Hanke toteutetaan 1.9.2022-31.12.2023 välisenä aikana laaja-alaisessa yhteistyössä, jossa ovat mukana Savonian ja Finnish Water Forumin lisäksi Weeefiner Oy, Biobros Oy, Mecapinta Oy ja Lindström Oy. Lue lisää hankkeesta Savonia-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Kiinnostuitko? Lisätietoja hankkeesta antaa vanhempi projektipäällikkö jaakko.kapanen@fwf.fi

Innovaatioita typen poiston ja talteenoton tehostamiseksi kylmissä jätevesissä

YTY -hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan käytännön olosuhteissa uutta yhdistelmäkäsittelymenetelmää typen poiston tehostamiseksi nykyistä kylmemmissä jätevesissä. Hankkeessa todennetaan typen poiston ja talteenoton soveltuvuus olemassa oleviin aktiivilietelaitoksiin kohtuullisin kustannuksin tai uusiin jäteveden puhdistamoihin laitoksen biologiseksi prosessiksi. Hankkeessa mukana ovat Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Finnish Water Forumin lisäksi Operon Group Oy, Weeefiner Oy ja Vihdin Vesi. Hankkeessa Lue lisää hankkeesta Savonian sivuilla.

Kiinnostuitko? Lisätietoja hankkeesta antaa vanhempi projektipäällikkö jaakko.kapanen@fwf.fi