Asiantuntijaverkosto yritysten vesivastuullisuuden kehittämiseksi

  • Lukuaika:2 mins read

Suomalaisille yrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä. Finnish Water Forum on sitoutunut yhdessä suomalaisten vesivastuullisuuden asiantuntijatahojen kanssa toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi osana globaalia Water Action Agendaa, joka julkaistiin YK:n vesikonferenssissa 22.-24.3.2023 New Yorkissa.

Vesivastuullisuuden asiantuntijaverkosto tarjoaa asiantuntijapalveluita, koulutusta, tietoa ja työkaluja yritysten vesivastuullisuuden kehittämiseksi. Verkoston jäsenet täydentävät toisiaan, osa työskennellen suoraan yritysten kanssa, osa keskittyen julkisen sektorin ohjauskeinojen kehittämiseen ja osa monitoimijayhteistyön fasilitoimiseen ja tutkimukseen.

Verkostoa koordinoi Suomen ympäristökeskus Syke. Verkoston jäseniä maaliskuussa 2023 ovat Finnish Water Forumin lisäksi Luonnonvarakeskus Luke, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pyhäjärvi-instituutti, Suomen vesistösäätiö, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Afry Finland ja Gaia Consulting.

Verkosto kokoontuu puolivuosittain ja se on avoin uusille jäsenille sekä kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyölle.

Lue lisää vesi.fi -sivulta.