YK:n vesikonferenssi nosti veden globaalille agendalle

  • Lukuaika:3 mins read

YK:n vesikonferenssi järjestettiin 46 vuoden tauon jälkeen 22.–24.3. New Yorkissa. Konferenssin tavoitteena oli sitouttaa eri tahoja konkreettisiin toimiin, joilla nopeutetaan kestävän kehityksen tavoite 6:n saavuttamista puhtaan veden ja sanitaation varmistamiseksi kaikille.

Globaali toimintasuunnitelma yhteisen tahtotilan vahvistamiseksi

New Yorkissa 22.–24.3. järjestetty YK:n vesikonferenssi oli viralliselta luonteeltaan YK:n kestävän kehityksen vesitavoitteiden edistämiseen keskittyvän Water Action -vuosikymmenen (2018–2028) puoliväliarviointi. Historiallisen vesiasioihin keskittyvä konferenssi kokosi yhteen laajan ja korkeatasoisen joukon päättäjiä, tutkimusmaailman edustajia sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Positiivisesta kehityksestä huolimatta emme nykytahdilla ole saavuttamassa kestävän kehityksen tavoitetta 6. (puhdas vesi ja sanitaation varmistaminen kaikille). Osaltaan on otettu jopa takapakkia, sillä koronapandemia on monin paikoin hidastanut tavoitteessa edistymistä.

Vesikonferenssissa kestävän kehityksen tavoitteen 6 ja muiden veteen liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä sekä tarvittavia toimia tavoitteisiin pääsemiseksi arvioitiin viiden eri teeman kautta. Neuvotellun päätösasiakirjan sijaan konferenssin loppupäätelmänä julkaistiin globaali Water Action Agenda -toimintasuunnitelma, joka kokoaa yhteen toimia veteen liittyvien toimien kiihdyttämiseksi.

Finnish Water Forum mukaan vesivastuullisuuden asiantuntijaverkostoon

YK:n vesikonferenssin loppupäätelmänä julkaistussa Water Action Agenda -toimintasuunnitelmassa erilaisilla toimijoilla, kuten valtioilla, yrityksillä, kaupungeilla ja kansalaisjärjestöillä on edelleen mahdollisuus rekisteröidä omia sitoumuksiaan yhteisten vesitavoitteiden edistämiseksi.

Sitoumukset voivat olla esimerkiksi yrityksen vesivastuullisuutta edistäviä sitoumuksia tai laajempia valtiotason sitoumuksia kestävän kehityksen veteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Finnish Water Forum on mukana Suomen ympäristökeskus Syken koordinoimassa vesivastuullisuuden asiantuntijaverkosto -sitoumuksessa. Nyt perustetun asiantuntijaverkoston tavoitteena on edistää vesivastuullisuuden kehittämistä yhteistyössä tutkimuslaitosten, yritysten, säätiöiden ja järjestöjen kanssa.

YK:n vesikonferenssiin osallistunut Suomen valtuuskunta koostui valtionhallinnon, tutkimusmaailman, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajista. Kuvassa valtuuskunnan jäseniä kokoontumassa Suomen YK-edustustolla New Yorkissa 21.3.2023.