Suomen vesifoorumi vieraili Etelä-Afrikassa

  • Lukuaika:3 mins read

Kysyntä suomalaisille ratkaisuille on suurta maassa, missä paikallinen vesisektori on suurten haasteiden edessä.

Suomen vesifoorumi vieraili viime viikolla Etelä-Afrikassa osana WETA-hankettaan (Water Ecosystems to Africa). Mukaan osallistui joukko Finnish Water Forumin jäsenyrityksiä: Dewaco, Solar Water Solutions, Bauer, Abloy, ja Valmet. Matkan tavoitteena oli kasvattaa ymmärrystä paikallisesta vesisektorista, rakentaa paikallisia verkostoja, ja identifioida selkeitä tarpeita, joihin suomalaiset vesisektorin toimialan yritykset pystyisivät vastaamaan.

Matka alkoi Kap-Kaupungissa, jossa veden nollapäivä oli hyvin lähellä jo vuonna 2018. Siellä tapasimme monipuolisesti paikallisia sidosryhmiä, kuten Kap Kaupungin sekä Länsi-Kapin provinssin virkakuntien vesi- ja sanitaatioasioista vastaavaa henkilöstöä. Lisäksi tutustuimme paikalliseen vedenpuhdistamoon, jätevedenpuhdistuslaitokseen sekä paikallisiin yrityksiin ja vesialan toimintaa kehittäviin organisaatioihin. Matka jatkui Gautengin provinssiin, missä jatkettiin tapaamalla niin yrityksiä, vesi- ja sanitaatioasioista vastaavaa virkakuntaa, kuin vesi ja sanitaatio-osaston alaista vesikumppanuuksista vastaavaa järjestöä.

Kiinnostus suomalaisille ratkaisuille oli suurta, ja suomalaisten yritysten esittelemät innovaatiot ja teknologiat otettiin mielenkiinnolla vastaan. Lisäksi tarina suomalaisen vesihuollon kehittymisestä maailman kärkeen vakuutti toistuvasti kuulijayleisön. Ylivoimaisesti suurimmaksi haasteeksi keskusteluissa nousi hukkavesi, joka on lähes 50%:n luokkaa, ja mihin kaivattaisiin kipeästi älykkäitä ratkaisuja. Jäteveden laajamittaisempi ja tehokkaampi käsittely, sekä vedenkäytön monitorointi olivat myös toistuvia esille nousseita teemoja.

Etelä-Afrikan vesisektori on lukuisten haasteiden edessä eri vedenkäsittelyn ja vedenkäytön toimialojen suhteen. Näin ollen maan vesihuollon kehittäminen niin juomaveden, jäteveden käsittelyn sekä älykkään veden ja koulutuksen saralla muodostaa merkittävän potentiaalin suomalaisille yrityksille, sillä niin julkisella kuin yksityisellä puolella tunnustetaan avoimesti toiminnan epäkohdat ja painotetaan tarpeita näiden toimialojen kehittämiseksi. Suomalaisen vesiosaamisen innovatiiviset teknologiset ratkaisut sekä Suomen tarina saastuneista vesistä puhtaan veden ja jätevedenkäsittelyn mallimaaksi otettiin kiinnostuneena vastaan, ja kaupallinen yhteistyö vedentuotannon ja käsittelyn eri sektoreilla nähdään hyödyllisenä ja tavoittelemisen arvoisena. Lisää tietoa Etelä-Afrikan vesisektorin haasteista ja investointitarpeista on luettavissa täältä.

Finnish Water Forum jatkaa aktiivista toimintaansa Etelä-Afrikassa ja MoU:n allekirjoittaminen Kap Kaupungin sekä Länsi-Kapin kanssa edistyy. Seuraavan delegaatiomatkan ajankohdasta tullaan tiedottamaan myöhemmin, ja se sijoittunee todennäköisesti vuoden 2024 alkuun. Kannustamme Etelä-Afrikan markkinoista ja mahdollisuuksista kiinnostuneita yrityksiä ja organisaatioita olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä Suomen vesifoorumiin.  

WETA-hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -rahoituksesta, joka kuuluu Euroopan Unionin kestävän kasvun ohjelmaan.